هرآنچه که در خصوص هزینه فرمت بندی مقاله و پایان نامه باید بدانید.

هزینه فرمت بندی مقاله و پایان نامه

انتشار 2 آذر 1401
مطالعه 17 دقیقه

هزینه فرمت بندی مقاله و پایان‌نامه به عواملی بستگی دارد که این عوامل را به‌طور دقیق با راهکارهایی ارائه می‌دهیم تا با رعایت این راهکارها بتوانید هزینه فرمت بندی مقالات علمی طبق مجلات معتبر علمی و همچنین فرمت بندی پایان‌نامه طبق فرمت دانشگاه‌ها و یا فرمت بندی پایان‌نامه جهت تبدیل پایان‌نامه به کتاب را تا میزان قابل‌توجهی کاهش دهید.

فرمت بندی چیست؟

فرمت بر گفته از کلمه لاتین (FORMAT) به معنی قالب و قالب‌سازی است. فرمت به هر نوع آرایش ظاهری و تنظیم ساختاری متن گفته می‌شود. فرمت بندی در اصطلاح به معنی تنظیم ساختار و ظاهر متن است. وقتی صحبت از فرمت بندی مقاله می‌شود یعنی تنظیم ساختار و ظاهر مقاله به صورتی یکپارچه و منظم طبق استاندارهایی که اعلام‌شده است؛ و زمانی هم که صحبت از فرمت بندی پایان‌نامه است دو مفهوم بیان می‌شود: یک فرمت بندی پایان‌نامه طبق فرمت اعلامی دانشگاه، دو فرمت بندی پایان‌نامه به فرمت کتاب. در هر دو بخش هم منظور تنظیم ساختار پایان‌نامه طبق ساختار دانشگاه یا طبق ساختار استاندارد کتاب است.

سوال

منظور از فرمت بندی مقاله چیست؟

یک مقاله علمی بخش‌های مختلفی دارد. این بخش‌های مختلف ترتیب قرارگیری خاصی دارند و فقط با تکه‌تکه بیان کردن هر بخش در کنار یکدیگر، مقاله علمی حاصل نمی‌شود بلکه هر بخش باید در جایگاه مخصوص به خود بانظم و ساختار خاصی نوشته شود و فقط در این صورت است که مقاله آماده‌شده مقاله علمی خواهد بود. همچنین در خصوص استخراج مقاله از پایان‌نامه نیز اینکه بخش‌های مختلف پایان‌نامه را بریده‌بریده در کنار یکدیگر بدون ترتیب و ساختار خاصی خلاصه نمایید و قرار دهید نیز مقاله علمی حاصل نخواهد شد. برای اینکه مقاله علمی قوی نوشته شود و یا از پایان‌نامه استخراج شود باید اصول و قوانین فرمت بندی مقاله رعایت شود. فرمت بندی مقاله یک استاندارد کلی دارد ولی در خصوص جزئیات معمولاً هر مجله قوانین و الزامات خاص خود را دارد که حتماً بعد از رعایت استانداردها و اصول کلی فرمت بندی قبل از ارسال مقاله به مجله باید این استانداردها و الزامات مجله را که در قسمت راهنمای نویسندگان اعلام‌شده است را به‌دقت مطالعه نموده و فرمت بندی مقالات علمی به‌صورت تخصصی را طبق فرمت مجلات را نیز انجام دهید؛ و اما در خصوص فرمت بندی مقاله و رعایت استانداردها و الزامات کلی و اساسی مقالات علمی به بررسی می‌پردازیم.

نحوه فرمت بندی مقاله

بخش‌های مختلف مقاله و نحوه قرارگیری هر بخش طبق فرمت و استاندار ساختاری در زیر بیان می‌شود:

بخش‌های اصلی مقاله

بخش‌های اصلی مقاله عبارت‌اند از:

به فارسی

به انگلیسی

سربرگ

Cover page

عنوان

Title

مشخصات نویسنده/ نویسندگان

Affiliation

چکیده

Abstract

کلمات کلیدی

Key words

مقدمه

Introduction

روش

Methods

یافته‌ها (نتایج)

Results(Findings)

تجزیه‌وتحلیل (بحث)

Discussion(Analysis)

نتیجه‌گیری

Conclusion

تقدیرها

Acknowledgements

ضمایم

Appendices

منابع

References

سربرگ

در خصوص فرمت بندی مقاله و تنظیم ساختار مقاله، سربرگ از الزامات اصلی هر مجله است. برای تهیه سربرگ مقاله حتماً باید راهنمای نویسندگان مجله به‌دقت مطالعه شود و فایل تمپلیت مقاله دانلود شود و مقاله وارد آن تمپلیت که سربرگ مجله نیز در آن قرار دارد وارد و تنظیم شود.

عنوان مقاله

عنوان مقاله و به انگلیسی Title از بخش‌های اصلی و بسیار مهم مقاله علمی می‌باشد. عنوان مقاله باید شامل کلمات کلیدی باشد تا در هنگام جستجوی اینترنتی به‌راحتی پیدا شود. در نوشتن عنوان مقاله خیلی باید دقت شود و نکات خاصی را در خصوص فرمت عنوان مقاله باید رعایت کرد؛ زیرا برخی از مجلات فرمت خاص و تعداد کلمات خاصی را برای عنوان مقاله اعلام می‌کنند. عنوان مقاله نباید خیلی طولانی و یا خیلی کوتاه باشد، معمولاً مجلات تعداد کلمات عنوان مقاله را بین 13 تا 15 کمله اعلام می‌کنند و در مواردی نیز بجای تعداد کلمه تعداد کاراکتر را مشخص می‌کنند. در عنوان مقالات فارسی از عبارت‌های تجزیه‌وتحلیل، مطالعاتی بر روی، پژوهشی بر روی... استفاده نشود. در عنوان مقالات انگلیسی از عباراتی مانند "an investigation of …"، "studies on …" و "analysis of …" استفاده نشود.

مشخصات نویسنده/ نویسندگان

مشخصات نویسندگان و یا Affiliation یعنی وابستگی سازمانی نویسندگان. طبق فرمت مجلات علمی پژوهشی داخلی مشخصات هم به‌صورت فارسی و هم به‌صورت انگلیسی نوشته می‌شود؛ و طبق فرمت مجلات بین‌المللی، مشخصات نویسندگان فقط به‌صورت انگلیسی نوشته می‌شود.

در خصوص افیلیشن Affiliation علاوه بر در نظر گرفتن فرمت مجلات باید فرمت دانشگاه نیز در نظر گرفته شود زیرا دانشگاه‌های روزانه (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، دانشگاه‌های آزاد اسلامی و دانشگاه‌های پیام نور فرمت مخصوص به خود را برای نوشتن وابستگی و یا افیلیشن نویسندگان مقالات ارائه نمودند.

فرمت نگارش افیلیشن طبق آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

Department of ... Faculty of … ..., University of …..., ...…, Iran.

فرمت نگارش افیلیشن طبق آیین‌نامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

Department of …. Faculty of.…., Branch, Islamic Azad University, …., Iran.

فرمت نگارش افیلیشن طبق آیین‌نامه دانشگاه پیام نور به فارسی و انگلیسی

مرتبه علمی، نام گروه علمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی واحد دانشگاهی، شهر دانشگاه، ایران

Department of …., Payame Noor University (PNU), P.O. Box, 19395-3697, Tehran, Iran

چکیده

چکیده مقاله و یا Abstract از اجزای بسیار تأثیرگذار در جذب خواننده و داور می‌باشد. فرمت نگارش چکیده متفاوت است برخی از مجلات تأکید بر نگارش چکیده ساختارمند هستند یعنی بخش هدف، زمینه، روش و نتیجه در چکیده به‌صورت جداگانه و مشخص شده باشند و برخی از مجلات نیز چکیده پیوسته و یکپارچه می‌خواهند نه به‌صورت ساختارمند. فرمت چکیده مقاله برای تعداد کلمات در مجلات مختلف متفاوت است ولی در حالت کلی و استاندارد تعداد کلمات چکیده بین 150 تا 250 کلمه می‌باشد.

در فرمت بندی مقالات فارسی در بخش چکیده دقت شود که از حشوها، مترادف‌ها و عبارات و جملات بی‌معنی پرهیز شود؛ مانند: باید بگویم، ناگفته نماند، البته قابل‌ذکر است که و ...

در فرمت بندی چکیده مقالات انگلیسی از عبارت‌های زیر نباید استفاده شود:

"It is my opinion that" "I have concluded that " "The main point supporting my view concerns "

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی مقاله و یا Key words واژه و یا عبارت کوتاه می‌باشد. واژگان کلیدی کمک شایانی به نمایه‌سازی مقالات می‌کنند. تعداد آن بسته به فرمت مجله متفاوت است. ولی معمولاً 3 تا 13 واژه یا عبارت کوتاه هست.

مقدمه

فرمت مقدمه مقاله و یا Introduction به‌طورکلی شامل سه بخش به ترتیب زیر می‌باشد:

 1. معرفی مسئله تحت بررسی یا سؤال تحقیق

  این بخش معمولاً بند اول، مقدمه است و اولین بخشی از بدنه اصلی مقاله است که توسط مخاطبان مطالعه می‌شود. در فرمت بندی مربوط به بخش مقدمه این بخش معمولاً در قالب یک یا دو بند نوشته می‌شود.

 2. پیشینه تحقیق (مرور ادبیات)

  قسمت اعظم حجم مقدمه به بیان مرور ادبیات و پیشینه تحقیق اختصاص می‌یابد زیرا این مرور ادبیات است که زمینه نظری و تجربی را برای تحقیق فراهم می‌کند.

 3. عرضه کردن (ارائه کردن) کار تحقیقی خود

  در فرمت بندی بخش سوم مقدمه مقاله، این قسمت معمولاً در یک بند و در قالب چند جمله نوشته می‌شود. در این قسمت است که به مخاطب می‌گویید که دقیقاً با نگارش مقاله‌تان به دنبال چه بودید، چرا به دنبال این موضوع رفتید یعنی اهمیت موضوع را بیان می‌کنید و اینکه چگونه از پس آن برآمدید.

روش

بخش روش و یا Methods مقاله، اطلاعاتی آماده می‌شود که از طریق آن اطلاعات می‌توان در مورد اعتبار مقاله قضاوت کرد. در فرمت بندی مقاله، این قسمت از مقاله بسته به نوع و حوزه تخصصی موردمطالعه مقاله ممکن است با عناوینی مانند: اطلاعات موردنیاز و روش‌ها، روش کار، آزمایش‌ها، شبیه‌سازی، روش‌شناسی و ... بیان شود.

تجزیه‌وتحلیل (بحث) و نتیجه‌گیری

در فرمت بندی مقاله باید به این دو بخش تجزیه‌وتحلیل (بحث) Discussion(Analysis) و نتیجه‌گیری Conclusion دقت بسیار شود، زیرا در هر مجله فرمت خاصی برای این دو بخش اعلام‌شده است. برخی از مجلات الزام به نوشتن این دو بخش در کنار یکدیگر می‌پردازند و برخی مجلات نیز اعلام می‌کنند که این دو بخش به‌صورت مجزا و جداگانه از یکدیگر ارائه شوند.

نتیجه‌گیری

در فرمت بندی مقاله،. معمولاً قسمت نتیجه‌گیری و یا Conclusion را با قسمت بحث و نتیجه‌گیری ترکیب نمی‌کنند اما بسته به نوع مجله می‌توان حالت‌های مختلفی را برای این قسمت در نظر گرفت.

تقدیر

تقدیرها و یا Acknowledgements، نگارش این قسمت نباید به‌گونه‌ای باشد که در فرآیند داوری تأثیرگذار باشد.

ضمایم

در فرمت بندی مقاله باید سعی کنید که از ضمایم و یا Appendices کمتر استفاده شود و یا اصلاً مقاله پیوست و ضمیمه نداشته باشد. زیرا اگر مطلبی موردنیاز مقاله باشد بهتر است در بدنه اصلی مقاله و در سر جای خودش بیاید و اگر مطلبی ضروری نیست پس همان بهتر است که به آن اشاره‌ای نشود.

منابع

منابع و یا References آخرین قسمت مقاله می‌باشد. در خصوص فرمت بنید مقاله، فرمت بندی رفرنس‌ها بسیار حائز اهمیت است زیرا هر مجله فرمت خاصی را برای بیان و ارائه منابع اعلام می‌کند. برخی از مجلات فرمت رفرنس‌ها را به‌صورت End note می‌خواهند و برخی به‌صورت Apa و با ممکن است محدودیت و الزامات خاص دیگری ازنظر زبان ارائه منابع، تعداد منابع، به‌روز بودن منابع و یا سایر موارد را اعلام کنند.

منظور از فرمت بندی پایان‌نامه چیست؟

منظور از فرمت بندی پایان‌نامه یعنی تنظیم ساختار و ظاهری پایان‌نامه و کنار یکدیگر قرار دادن بخش‌ها و فصل‌های پایان‌نامه با نظم خاصی. فرمت بندی پایان‌نامه شامل دو بخش می‌شود، یکی فرمت بندی پایان‌نامه طبق فرمت دانشگاه که در این بخش نیز سه نوع فرمت بندی خواهیم داشت زیرا دانشگاه‌های دولتی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و دانشگاه‌های آزاد اسلامی و دانشگاه‌های پیام نور، هرکدام فرمت مخصوص به خود را برای فرمت بندی پایان‌نامه دارند؛ اما بخش دوم فرمت بندی پایان‌نامه مربوط می‌شود به تبدیل پایان‌نامه به کتاب.

پایان نامه

نحوه فرمت بندی پایان‌نامه

در برخی از جزئیات بین نحوه نگارش و فرمت بندی پایان‌نامه کارشناسی ارشد و پایان‌نامه دکتری تفاوت‌هایی وجود دارد علاوه بر تفاوت در مقطع تحصیلات تکمیلی در نوع دانشگاه نیز تفاوت‌هایی وجود دارد یعنی تفاوت‌هایی در نحوه ارائه و نگارش پایان‌نامه‌های مربوط به دانشگاه‌های روزانه (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) با دانشگاه‌های آزاد و همچنین دانشگاه‌های پیام نور وجود دارد. به همین دلیل حتماً باید راهنما و آیین‌نامه نگارش پایان‌نامه مربوط به مقطع خودتان و دانشگاه خودتان را از سایت دانشگاه دانلود نموده و به‌طور دقیق به نکات و الزامات آن توجه کنید. ولی به‌صورت کلی فرمت کلی پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی و موارد مشترک و مشابه بین دانشگاه‌ها را ارائه می‌نماییم.

پازل

بخش‌های پایان‌نامه

جلد پایان‌نامه

صفحه سفید

صفحه بسم‌الله الرحمن الرحیم

صفحه عنوان مندرجات روی جلد به فارسی

اظهارنامه دانشجو

حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج Ownership and Copyright

تقدیم Dedication و سپاسگزاری Acknowledgements در یک صفحه

علائم و اختصارات Abbreviations در صورت نیاز

فهرست

 1. فهرست مطالب Table of Contents

 2. فهرست جداول Tables of List (در صورت نیاز عنوان جداول با تشخیص استاد راهنما به‌طور کامل در فهرست ذکر شود)

 3. فهرست نمودارها، نقشه‌ها، عکس‌ها List of Figures, Pictures and Maps

چکیده فارسی

متن اصلی پایان‌نامه

مقدمه (حداکثر در سه صفحه)

فصل اول (کلیات) شامل:

 1. هدف

 2. پیشینه تحقیق

 3. روش کار و تحقیق

فصل دوم: بررسی متون

فصل سوم: مواد و روش کار

فصل چهارم: یافته‌ها

فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری

 1. بحث نتیجه‌گیری

 2. پیشنهاد‌ها

فهرست منابع و مأخذ References

پیوست‌ها مانند پرسشنامه و … در صورت نیاز

تأییدیه استاد راهنما مبنی بر آمادگی دانشجو برای دفاع از پایان‌نامه

فرم امضاء هیئت‌داوران و معاونت آموزشی

اظهارنامه به زبان انگلیسی

چکیده به انگلیسی الزامی است: چکیده انگلیسی باید تا حد امکان ترجمه چکیده فارسی و شامل کلمات کلیدی باشد.

صفحه عنوان انگلیسی

صفحه سفید آخر

پشت جلد به انگلیسی

نحوه فرمت بندی پایان‌نامه

 • فرمت بندی پایان‌نامه باید در صفحه A4 برنامه WORD2007 انجام شود.

 • صحبت ابتدایی پایان‌نامه قبل از شروع متن اصلی به‌صورت (الف، ب، ج،...) می‌باشد و صفحات اصلی پایان‌نامه به‌صورت (...،3،2،1) می‌باشد.

 • در فرمت بندی پایان‌نامه رعایت تعداد سطرها در هر صفحه الزامی است، تعداد سطرها 22 خط در هر صفحه و طول هر خط 5/1 سانتی‌متر باشد.

 • فاصله حاشیه‌ها: 3 سانتیمتر حاشیه از سمت راست‌، حاشیه بالای صفحات 5/3 سانتیمتر‌، حاشیه پایین 3 سانتی‌متر و سمت چپ صفحات هرکدام 3 سانتی‌متر باشد. فاصله شماره صفحه از پایین صفحه یک سانتی‌متر مدنظر قرار گیرد.

 • فونت متن فارسی با قلم لوتوس نازک 14 (B lotus) و یا قلم نازنین (B nazanin)، تیترهای اصلی با قلم یاقوت 16 و تیترهای کوچک‌تر با قلم لوتوس پررنگ (Bold) 14 تایپ شود.

 • فونت متن انگلیسی با قلم Times new Roman 12 و تیتر اصلی با قلم Times new Roman 12 پررنگ (Bold) باشد.

 • فونت پاورقی فارسی با قلم لوتوس نازک 10 و پاورقی انگلیسی با قلم Times New Roman نازک 8

 • عنوان پایان‌نامه مختصر و رسا باشد.

 • هر پاراگراف با Indent (5‌/ ‌0 سانتیمتر)، آغاز می‌گردد.

 • چکیده مطالب حداکثر 250 کلمه‌ و در یک صفحه باشد. لازم به ذکر است که واژه‌های کلیدی (حداکثر5کلمه) در چکیده وجود داشته باشد.

 • جلد پایان‌نامه از نوع گالینگور انتخاب گردد و موارد رو و پشت جلد به شکل زرکوب چاپ شوند.

 • منابع مورداستفاده را می‌توان در پایان هر فصل و یا در آخر پایان‌نامه آورد.

 • درزمینه منابع غیرفارسی، ضمن رعایت مرجع‌، برحسب حروف الفبای مربوط، دقت شود اگر مجله‌ای مورداستفاده قرارگرفته باشد، درصورتی‌که نام مخفف شناخته‌شده‌ای برای آن وجود دارد، مورداستفاده قرار گیرد و در غیر این صورت‌، نام کامل مجله قید گردد. همچنین سعی شود در هر رشته تحصیلی‌، روش ارجاع دادن غیرفارسی متداول و استاندارد آن رشته‌ تا حد امکان رعایت شود.

 • درصورتی‌که کتاب یا مقاله‌، اثر ترجمه‌شده باشد‌، ذکر نام مترجم، پس از نام نویسنده ضرورت دارد.

 • در آخر پایان‌نامه، چکیده به زبان انگلیسی آورده شود (حداکثر 250 کلمه، در یک صفحه و حداکثر شش کلمه کلیدی‌) تا راهنمایی برای غیرفارسی‌زبانان باشد. فونت قلم باید با قلم تیتر Times new Roman 14 و فونت قلم متن Times new Roman 12 باشد.

 • برای صفحه پشت جلد، عبارت‌های: Supervisor برای استاد راهنما و‌Advisor برای استاد مشاور پیشنهاد می‌گردد.

  نمونه جلد پایان نامه

  نمونه جلد پایان نامه دانشگاه دولتی

  نمونه جلد پایان نامه دانشگاه دولتی

  نمونه جلد پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی

  نمونه جلد پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی

  نمونه جلد پایان نامه دانشگاه پیام نور

  نمونه جلد پایان نامه دانشگاه پیام نور

هزینه فرمت بندی مقاله

با توجه به آنچه در خصوص فرمت بندی مقاله اعلام شد، هزینه فرمت بندی مقاله به عوامل زیر بستگی دارد:

برآورد هزینه

زبان مقاله

نوع فرمت بندی (برای مجله یا همایش)

زمان‌بندی

میزان تایپ شعر و یا فرمول

تعداد منابع مقاله

تعداد کلمات مقاله

کیفیت فرمت بندی

زبان مقاله

هزینه فرمت بندی مقالات فارسی با هزینه فرمت بندی مقالات سایر زبان‌ها متفاوت است. همچنین فرمت بندی مقاله به زبان انگلیسی با فرمت بندی مقاله به زبان روسی و یا فرانسوی و ترکی و ... نیز متفاوت است.

نوع فرمت بندی (برای مجله یا همایش)

هزینه فرمت بندی مقاله طبق فرمت مجله با هزینه فرمت بندی مقاله طبق فرمت همایش متفاوت است. مسلماً الزامات فرمت بندی مجلات کمی بیشتر و سخت‌گیرانه‌تر از همایش‌ها و کنفرانس‌ها می‌باشد.

زمان‌بندی

پروسه فرمت بندی مقاله معمولاً در سه بازه زمانی عادی، فشرده و فشرده پلاس انجام می‌شود که با کاهش بازه زمانی فرمت بندی و فشرده‌سازی پروسه هزینه فرمت بندی مقاله بیشتر می‌شود.

میزان تایپ شعر و یا فرمول

با توجه به تخصص‌ها و رشته‌های مختلف مقالات علمی، ممکن است برخی از مقالات فرمول داشته باشند و برخی از مقالات نیز با توجه به تخصصشان شعر داشته باشند. اگر این شعرها و فرمول‌ها نیاز به تایپ توسط متخصص فرمت بندی داشته باشد حتماً هزینه آن متفاوت خواهد بود. هزینه فرمت بندی مقالاتی که تایپ شعر و یا فرمول ندارد نسبت به فرمت مقالاتی که در درصدهای مختلف تایپ شعر و یا فرمول دارند کمتر است.

تعداد منابع مقاله

همان‌طور که در بخش نحوه فرمت بندی مقاله توضیح داده شد یکی از بخش‌های مهم و حساس فرمت بندی مقاله، تنظیم فرمت منابع است. با توجه به اینکه هر مجله نوع فرمت خاصی را برای منابع در نظر می‌گیرد تعداد منابع مقاله نیز از عوامل تعیین‌کننده هزینه فرمت بندی مقاله است. هرچقدر تعداد منابع مقاله بیشتر باشد هزینه فرمت بندی مقاله بیشتر می‌شود.

تعداد کلمات مقاله

عامل تعیین‌کننده دیگر هزینه فرمت بندی مقاله، تعداد کلمات مقاله است. هرچقدر تعداد کلمات مقاله بیشتر باشد هزینه فرمت بندی مقاله نیز بیشتر می‌شود. البته در حجم‌های متفاوت و بازه خاصی از تعداد کلمات تخفیف حجمی نیز شامل هزینه فرمت بندی مقاله می‌شود.

کیفیت فرمت بندی

کیفیت فرمت بندی مقاله فاکتوری در تعیین‌کننده هزینه فرمت بندی مقاله می‌باشد. فرمت بندی مقاله در دو کیفیت طلایی و طلایی پلاس انجام می‌شود. هزینه فرمت بندی مقاله با کیفیت طلایی پلاس بیشتر از هزینه فرمت بنید مقاله با کیفیت طلایی است. در حالت طلایی پلاس علاوه بر فرمت بندی، مقاله بازخوانی نیز می‌شود و تا حدودی ایرادات ویراستاری آن نیز برطرف می‌شود.

هزینه فرمت بندی پایان‌نامه

با توجه به آنچه در خصوص فرمت بندی پایان‌نامه اعلام شد، هزینه فرمت بندی پایان‌نامه به عوامل زیر بستگی دارد:

زبان پایان‌نامه

نوع فرمت بندی (به فرمت دانشگاه/ تبدیل پایان‌نامه به کتاب)

زمان‌بندی

میزان تایپ شعر و یا فرمول

تعداد منابع پایان‌نامه

تعداد کلمات پایان‌نامه

کیفیت فرمت بندی

برآورد هزینه

زبان پایان‌نامه

هزینه فرمت بندی پایان‌نامه در زبان‌های مختلف متفاوت است؛ زیرا هر زبان نیازمند متخصص مخصوص به خود است که باعث اختلاف هزینه می‌شود و هر زبان نیز سختی‌های مخصوص به خود را دارد.

نوع فرمت بندی (به فرمت دانشگاه/ تبدیل پایان‌نامه به کتاب)

فرمت بنید پایان‌نامه شامل دو نوع فرمت بندی می‌شود، فرمت بندی پایان‌نامه به فرمت دانشگاه و فرمت بندی پایان‌نامه به‌منظور تبدیل پایان‌نامه به کتاب و چاپ کتاب؛ که هزینه هرکدام متفاوت است.

زمان‌بندی

مانند هزینه فرمت بندی مقاله، بازه زمانی در هزینه فرمت بندی پایان‌نامه نیز نقش اساسی دارد. فرمت بندی پایان‌نامه در سه بازه زمانی عادی، فشرده و فشرده پلاس انجام می‌شود که هرکدام از این حالت‌ها هزینه متفاوتی را دارند.

میزان تایپ شعر و یا فرمول

درصد شعر و فرمول موجود در پایان‌نامه و اینکه شعر و فرمول‌های موجود در پایان‌نامه نیاز به تایپ دارند و یا تایپ‌شده و آماده هستند از عوامل تعیین‌کننده هزینه فرمت بندی پایان‌نامه هستند.

تعداد منابع پایان‌نامه

ازآنجایی‌که تنظیم تک‌به‌تک منابع پایان‌نامه به فرمت اعلامی دانشگاه و یا طبق استاندارد چاپ کتاب کاری زمان‌بر و نیازمند دقت فراوان است، تعداد کلمات پایان‌نامه از عوامل اصلی تعیین‌کننده هزینه فرمت بندی پایان‌نامه است و با افزایش تعداد منابع هزینه فرمت بندی پایان‌نامه نیز بیشتر می‌شود.

تعداد کلمات پایان‌نامه

حجم پایان‌نامه و یا تعداد کلمات پایان‌نامه در هزینه فرمت بندی پایان‌نامه نقش بسیار مهمی دارد زیرا علاوه بر افزایش هزینه فرمت بندی با افزایش تعداد کلمات پایان‌نامه، تخفیفات حجمی نیز شامل هزینه فرمت بندی نیز می‌شود؛ یعنی با افزایش حجم پایان‌نامه درصد تخفیف حجمی نیز افزایش می‌یابد.

کیفیت فرمت بندی

کیفیت فرمت بندی مقاله فاکتوری در تعیین‌کننده هزینه فرمت بندی مقاله می‌باشد. فرمت بندی مقاله در دو کیفیت طلایی و طلایی پلاس انجام می‌شود. هزینه فرمت بندی مقاله با کیفیت طلایی پلاس بیشتر از هزینه فرمت بنید مقاله با کیفیت طلایی است. در حالت طلایی پلاس علاوه بر فرمت بندی، مقاله بازخوانی نیز می‌شود و تا حدودی ایرادات ویراستاری آن نیز برطرف می‌شود.

تضمین کیفیت فرمت بندی مقاله و پایان‌نامه

برای موفقیت در فرمت بندی مقاله و یا پایان‌نامه و همچنین ارائه فایلی بی‌نقص به مجله و یا دانشگاه بهتر است از خدمات فرمت بندی متخصصین و مؤسساتی کمک بگیرید که با تضمین کیفیت فرمت بندی علاوه بر تضمین تحویل فایلی کامل بدون هیچ‌گونه نقصی، گارانتی انجام اصلاحات بعد از ارائه فایل مقاله به مجه و یا فایل پایان‌نامه به دانشگاه را نیز ارائه نمایند. پس مهم‌ترین عامل در انتخاب شخص و یا موسسه فرمت بندی دقت به تضمین کیفیت و گارانتی انجام اصلاحات و یا عودت هزینه فاکتوری اصلی می‌باشد.

مؤسسات معتبر فرمت بندی مقاله و پایان‌نامه

مؤسسات معتبر که با تضمین کیفیت فرمت بندی، به خدمات فرمت بندی مقاله طبق فرمت مجله و یا همایش و همچنین فرمت بندی پایان‌نامه طبق فرمت دانشگاه و یا تبدیل پایان‌نامه به کتاب می‌پردازند، گارانتی انجام اصلاحات را نیز ارائه می‌دهند. این مؤسسات با کادر حرفه‌ای و متخصص خود در بخش فرمت بندی، مقالات و پایان‌نامه‌ها را به‌صورت کاملاً تخصصی و حرفه‌ای در کیفیت‌ها و بازه‌های زمانی انتخاب‌شده فرمت بندی می‌نمایند. یکی از این مؤسسات معتبر فعال در بخش فرمت بندی مقاله و پایان‌نامه موسسه آذرگان می‌باشد.

مراحل ثبت سفارش فرمت بندی مقاله و پایان‌نامه

مراحل ثبت سفارش فرمت بندی مقاله و پایان ‌نامه در موسسه آذرگان به ترتیب مراحل زیر است.

ثبت سفارش

ثبت سفارش

بررسی فایل کتاب

بررسی فایل مقاله و برآورد هزینه

تایید مشتری

تایید و انجام واریزی

تحویل سفارش فرمت بندی

تحویل فایل فرمت بندی شده

چرا موسسه آذرگان

پوشش کامل زبان ها و تخصص ها

پوشش کامل زبان ها و تخصص ها

پشتیبانی از اکثر مجلات معتبر داخلی و خارجی

پشتیبانی از اکثر مجلات معتبر داخلی و خارجی

کیفیت و زمانبندی مطابق با نیاز شما

کیفیت و زمانبندی مطابق با نیاز شما

کنترل کیفیت نهایی توسط بازرس

کنترل کیفیت نهایی توسط بازرس

صدور گواهی کیفیت و فاکتور رسمی

صدور گواهی کیفیت و فاکتور رسمی

ارتباط مستقیم با مترجم, ویراستار و پشتیبان

ارتباط مستقیم با مترجم, ویراستار و پشتیبان

گارانتی تا زمان پذیرش و چاپ و انتشار

گارانتی تا زمان پذیرش و چاپ و انتشار

ارائه گزارش سرقت ادبی قبل و بعد از پارافریز

ارائه گزارش سرقت ادبی قبل و بعد از پارافریز

ضمانت پایین ترین تشابه ممکن برای پارافریز

ضمانت پایین ترین تشابه ممکن برای پارافریز

تایپ رایگان و ارائه فایل ترک چنج ویرایش کتاب

تایپ رایگان و ارائه فایل ترک چنج ویرایش کتاب

پشتیبانی 24 ساعته و 7 روز هفته

پشتیبانی 24 ساعته و 7 روز هفته

حفظ محرمانگی اسناد و فایل ها

حفظ محرمانگی اسناد و فایل ها

موسسه آذرگان

خدمات فرمت بندی تخصصی مقاله و پایان نامه در موسسه آذرگان

ما در موسسه آذرگان با همراهی تیم مجرب و حرفه ای در بخش های ویراستاری ، فرمت بندی ، ترجمه و چاپ مقاله کتاب آماده ایم تا آنچه را در چندین سال تجربه فرمت بندی مقاله و پایان نامه بدست آوردیم در اختیار شما فرهیختگان عزیز قرار دهیم. تا بتوانید در سریع ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه مقالات علمی و پایان نامه های خود را به صورت تخصصی به فرمت بندی نمایید.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
(امتیاز 0 توسط 0 نفر)
  ارسال به دوستان:

سوالات متداول

مقاله شما توسط کارشناسان حرفه ای و متخصص موسسه آذرگان با رعایت اصول صحیح به صورت تخصصی با بالاترین کیفیت فرمت بندی می شود. همچنین کارشناسان ارزیابی ما کیفیت فرمت بندی انجام شده را بررسی و کنترل می‌کنند تا تمام موارد مطابق نظر مشتری باشد و پس از تایید کیفیت مطلوب فایل نهایی به مشتری ارسال می شود.

موسسه آذرگان دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد و نماد اعتماد الکترونیکی از اینماد است. همچنین موسسه آذرگان هیچگونه خدمات نگارشی و یا فروش مقاله ندارد. بنابراین هیچگونه استفاده غیر قانونی از مقاله ارسالی انجام نمی شود.

از طریق صفحه ثبت سفارش فرمت بندی مقاله یک پروژه فرمت بندی مقاله ایجاد کرده و فایل مقاله خود را ارسال نمایید. جهت راهنمایی بیشتر می توانید با شماره 09914516340 تماس حاصل فرمایید.

هزینه فرمت بندی مقاله به فرمت مجله بستگی به تعداد کلمات مقاله و تعداد منابع مقاله و سایر موارد دارد. برای استعلام قیمت با کارشناسان ما با شماره 09914516340 تماس حاصل فرمایید.

هزینه فرمت بندی پایان نامه به عواملی مانند فرمت بندی طبق فرمت دانشگاه و تبدیل پایان نامه به کتاب، تعداد کلمات، تعداد منابع و سایر موارد بستگی دارد. برای استعلام قیمت با کارشناسان ما با شماره 09914516340 تماس حاصل فرمایید.

سوالات بیشتر
پرسش ها و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
به ترتیب
بازدیدکننده
کارشناس آذرگان
2 ماه پیش
در پاسخ به:
بسیار عالی بود
سپاس از حسن توجه شما
بازدیدکننده
معصومه محمد یوسفی
2 ماه پیش
بسیار عالی بود
بازدیدکننده
کارشناس آذرگان
5 ماه پیش
در پاسخ به:
چقدر طول میکشه پایان نامه را فرمت بندی کنید ؟
سلام وقت بخیر در خصوص فرمت بندی پایان نامه دو بخش وجود دارد. فرمت بندی پایان نامه به فرمت دانشگاه فرمت بندی پایان نامه به فرمت کتاب در هر دو حالت مدت زمان به تعداد کلمات پایان نامه و تعداد رفرنس ها بستگی دارد و همچنین کیفیت و یا پکیج انتخابی برای انجام فرمت بندی. جعت دریافت مشاوره رایگان با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. 09914516340
بازدیدکننده
کارشناس آذرگان
5 ماه پیش
در پاسخ به:
اگر فرمت پایان نامه به فرمت کتاب تبدیل نمایید چاپ آن را هم انجام می دهید؟
سلام وقت بخیر بله پروسه چاپ کتاب در انتشارات آذرگان به صورت فوری و باکمترین هزینه انجام می شود. تمامی مجوزات دریافت و چاپ می شود.
بازدیدکننده
کارشناس آذرگان
5 ماه پیش
در پاسخ به:
در فرمت بندی پایان نامه به فرمت دانشگاه گارانتی اصلاحات دارید ؟ اگر دانشگاه یا داوران اصلاحات بخواهند انجام می دهید؟
سلام وقت بخیر بله تضمین کیفیت و گارانتی اصلاحات داریم. و اصلاحات اعلامی داوران که مربوط به فرمت بندی باشد انجام خواهد شد.
بازدیدکننده
راستی
5 ماه پیش
چقدر طول میکشه پایان نامه را فرمت بندی کنید ؟
بازدیدکننده
رضایی
5 ماه پیش
اگر فرمت پایان نامه به فرمت کتاب تبدیل نمایید چاپ آن را هم انجام می دهید؟
بازدیدکننده
قاسمی
5 ماه پیش
در فرمت بندی پایان نامه به فرمت دانشگاه گارانتی اصلاحات دارید ؟ اگر دانشگاه یا داوران اصلاحات بخواهند انجام می دهید؟
چاپ مقاله
اطلاعات بیشتر
استخراج مقاله
اطلاعات بیشتر
پارافریز تخصصی
ثبت سفارش
فرمت بندی مقاله
ثبت سفارش
ترجمه تخصصی
ثبت سفارش
ویراستاری تخصصی
ثبت سفارش
ترجمه مولتی‌مدیا
ثبت سفارش
گویندگی
ثبت سفارش
ترجمه همزمان
ثبت سفارش
تولید محتوا
ثبت سفارش