چاپ مقاله:   بسیاری از محققان و پژوهشگران بر این موضوع اتفاق نظر دارند که نگارش و چاپ مقاله در ژورنال های بین المللی ، بهترین روش برای ثبت و گسترش یافته های جدید علمی است. باید بدانید ، چاپ مقاله در مجلات معتبر یکی از امتیاز آورترین راه ها برای شرکت در آزمون مصاحبه دکتری و همچنین افزایش رتبه پژوهشی اساتید دانشگاه می باشد.

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.