استخراج مقاله از پایان نامه:   همانطور که می دانید ، معیار علم سنجی دانشجویان و پژوهشگران در داخل کشور ، داشتن مقالات چاپ شده در ژورنال های معتبر بین المللی است. نگارش مقالات علمی ممکن است بسیار زمان بر باشد و هر کسی زمان و حتی تخصص نگارش آن را نداشته باشد ، از این رو یکی از بهترین راه های تهیه مقاله ، استخراج مقاله از پایان نامه ارشد یا رساله دکتری است.

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.