بروز رسانی منابع:   بخش منابع ، یکی از مهمترین بخش های یک مقاله است که نگارش درست آن تاثیر زیادی روی نتیجه یک مقاله خواهد داشت. از این رو موسسه آذرگان توانسته است با گرد هم آوردن متخصصان و کارشناسان خبره در این زمینه ، خدمات بروز رسانی منابع را به طور تخصصی ، برای فرهیختگان عزیز ارائه دهد.

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.