نگارش مقاله به زبان ساده

5002 بازدید
0 دیدگاه
نگارش مقاله به زبان ساده
یکی از مشکلات بزرگ افرادی که میخواهند برای اولین بار مقاله خود را در مجلات علمی چاپ کنند، در پروسه نگارش آن است. در این مطلب میخواهیم در مورد نحوه نگارش مقاله علمی با هم صحبت کنیم.
پنجشنبه ، 27 خرداد 1400

یکی از مراحل مهم زندگی تحصیلی و شغلی هر دانشجو، محقق یا استاد دانشگاهی، برای اینکه بتواند به خواسته های خود برسند، نگارش مقاله علمی است. برای همه افرادی که میخواهند برای اولین بار، مقاله خود را نگارش کنند همیشه مشکلاتی با شروع پژوهش، نحوه جمع آوری اطلاعات و تدوین مقاله وجود دارد. سعی می کنیم در این مطلب در مورد نگارش مقاله توضیحات ساده ای بیان کنیم تا برخی از سوالاتتان در این زمینه برطرف شود.

تصویر
 

نگارش مقاله علمی

برای شروع نگارش باید در ابتدا ترتیب اجزای یک مقاله را بدانید. 

مقاله با عنوان ، چکیده و کلمات کلیدی آغاز می شود. سپس سایر اجزا بصورت زیر است:

مقدمه: شما چه کاری انجام دادید؟ 

روش ها: چگونه این کار را انجام دادید؟

نتایج: چه چیزی پیدا کردید؟

بحث: همه اینها به چه معناست؟

متن اصلی با نتیجه گیری، تقدیر و تشکر، منابع.

این حالت کلی اجزای یک مقاله است، اما ما اغلب هنگام نوشتن از ترتیب متفاوتی استفاده می کنیم که در ادامه آن را نشان میدهیم. دستورالعمل کلی یک مقاله:

عنوان: کوتاه و آموزنده

چکیده: 1 پاراگراف (250 کلمه)

مقدمه: 1.5-2 صفحه

روش ها: 2-3 صفحه

نتایج: 6-8 صفحه

بحث: 4-6 صفحه

نتیجه گیری: 1 پاراگراف

ارقام (شامل عکس و جداول): 6-8 (هر صفحه یک عدد)

جداول: 1-3 (یک صفحه در هر صفحه)

منابع: 20-50 مقاله (2-4 صفحه)

مراحل سازماندهی یک مقاله

1. شکل ها و جداول را آماده کنید.

2. روش ها را بنویسید.

3. نتایج را بنویسید.

4- بحث را بنویسید. قبل از نوشتن مقدمه ، نتایج و بحث را نهایی کنید. این بدان دلیل است که ، اگر بحث ناکافی است ، چگونه می توانید اهمیت علمی کار خود را در مقدمه به طور عینی نشان دهید؟

5- یک نتیجه گیری روشن بنویسید.

6. مقدمه ای جذاب بنویسید.

7. چکیده را بنویسید.

8- یک عنوان خلاصه و توصیفی بسازید.

9. کلمات کلیدی را برای نمایه سازی انتخاب کنید.

10. بخش تقدیر و تشکر را بنویسید.

11. منابع را بنویسید.

در مرحله بعدی ، هر مرحله را با جزئیات بیشتری مرور می کنم. اما قبل از اینکه بخواهید مقاله ای بنویسید ، دو کار مهم وجود دارد که باید زمینه را برای کل روند ایجاد کند.

• موضوعی که باید مورد مطالعه قرار گیرد باید اولین مسئله ای باشد که باید حل شود. فرضیه و اهداف خود را مشخص کنید (اینها در مقدمه ارائه می شوند)

• ادبیات مربوط به موضوع را مرور کرده و مقالاتی را انتخاب کنید (حدود 30 مقاله) که می توانند در مقاله شما ذکر شوند (اینها در منابع ذکر خواهد شد)

مرحله 1: شکل ها و جداول را آماده کنید

به یاد داشته باشید که "یک شکل خوب به اندازه هزار کلمه سخن دارد" از این رو ، تصاویر ، از جمله شکل ها و جداول ، کارآمدترین راه برای ارائه نتایج شما هستند. داده های شما نیروی محرک مقاله هستند، بنابراین تصاویر شما حیاتی هستند!

مرحله 2: روش ها را بنویسید

این بخش به این سوال پاسخ می دهد که چگونه مسئله مورد مطالعه قرار گرفته است. اگر مقاله شما روش جدیدی را پیشنهاد می کند، شما باید اطلاعات دقیق را در آن قرار دهید تا یک خواننده آگاه بتواند آزمایش را دوباره تولید کند. با این حال ، جزئیات روشهای ثابت را تکرار نکنید. از منابع مناسب برای نشان دادن رویه های منتشر شده در مقالات قبلی استفاده کنید. خلاصه مطالب گسترده یا منابع اصلی کافی است. داوران نشریه توصیف روش های ناقص یا نادرست را مورد قبول ندارند و ممکن است مقاله را رد کنند، زیرا این بخش در روند تولید مجدد تحقیقات شما حیاتی است. به این ترتیب، کلیه مواد شیمیایی باید شناسایی شوند. از ترکیبات اختصاصی و غیرقابل شناسایی استفاده نکنید. برای این منظور ، استفاده از سیستم های استاندارد برای اعداد و نامگذاری آن مهم است. مثلا:

• برای مواد شیمیایی، از کنوانسیون اتحادیه بین المللی شیمی خالص و کاربردی و توصیه های رسمی کمیسیون ترکیبی IUPAC – IUB در نامگذاری بیوشیمی استفاده کنید.

• برای گونه ها، از نامگذاری طبقه بندی پذیرفته شده (WoRMS: ثبت جهانی گونه های دریایی ، ERMS: ثبت جهانی گونه های دریایی) استفاده کنید و آنها را همیشه با حروف کج بنویسید.

• برای واحدهای اندازه گیری ، سیستم بین المللی واحدها (SI) را دنبال کنید.

آزمایشات کنترلی مناسب و آماری را که مجدداً تکرار می شود، ارائه دهید.

روش ها را به همان ترتیب که در قسمت نتایج به صورت منطقی انجام داده اید، نشان دهید:

1. توضیحات سایت

2. شرح نظرسنجی ها یا آزمایش های انجام شده، دادن اطلاعات در مورد تاریخ ها و غیره

3. شرح روشهای آزمایشگاهی، از جمله جداسازی یا تصفیه نمونه ها، روشهای تحلیلی، به دنبال ترتیب آبها، رسوبات و مانیتورهای زیستی. اگر با اجزای مختلف تنوع زیستی کار کرده اید، از ساده ترین (یعنی میکروب ها) تا پیچیده تر (به عنوان مثال پستانداران) شروع کنید.

4. شرح روشهای آماری استفاده شده (شامل سطح اطمینان و غیره)

در این بخش، از افزودن نظرات، نتایج و بحث خودداری کنید، که این یک خطای عمومی است.

طول نسخه خطی: باز هم ، به راهنمای نویسندگان مجله نگاه کنید ، اما طول ایده آل برای یک نسخه خطی 25 تا 40 صفحه است ، با فاصله دو برابر، فقط شامل اطلاعات ضروری. 

مرحله 3: نتایج را بنویسید

این بخش به سوال "چه چیزی پیدا کرده اید؟" پاسخ می دهد. از این رو، فقط نتایج خود پژوهش شما از تحقیقات باید ارائه شود. نتایج باید برای  بخش بحث مناسب باشد. با این حال ، به یاد داشته باشید که بیشتر ژورنال ها امکان افزودن موارد پشتیبانی را دارند، بنابراین از آنها برای داده های با اهمیت ثانویه استفاده کنید. به این ترتیب، سعی نکنید "داده ها" را به امید ذخیره کردن آنها برای مقاله بعدی مخفی کنید . شما ممکن است شواهد را برای تقویت نتیجه خود از دست بدهید. اگر داده ها بسیار زیاد است ، می توانید از کلیت آن استفاده کنید. از عنوان های فرعی استفاده کنید تا نتایج همان نوع را با هم نگه دارید، در این صورت بررسی و خواندن آن آسان تر است. برای سهولت، این زیرشاخه ها را شماره گذاری کنید، اما همیشه راهنمای ناشر برای نویسندگان را در نظر بگیرید. برای داده ها، در مورد نظم منطقی تصمیم بگیرید که یک داستان واضح را بیان کند و درک آن را آسان کند. به طور کلی، این ترتیب به همان ترتیب ارائه شده در بخش روش ها خواهد بود. یک مسئله مهم این است که شما نباید منابع را در این بخش وارد کنید. شما در حال ارائه نتایج خود هستید، بنابراین نمی توانید در اینجا به دیگران مراجعه کنید. اگر به دیگران مراجعه می کنید دلیل این است که شما در مورد نتایج خود بحث می کنید و این باید در بخش بحث گنجانده شود.

قوانین آماری

• آزمونهای آماری مورد استفاده را با تمام پارامترهای مربوطه مشخص کنید: به عنوان مثال ، میانگین و انحراف معیار (SD): 44٪ (3 ±). دامنه متوسط ​​و بین صدک: 7 سال (4.5 تا 9.5 سال).

• برای گزارش داده های توزیع شده معمول از میانگین و انحراف معیار استفاده کنید.

• برای گزارش داده های کج، از محدوده متوسط ​​و بین صدک استفاده کنید.

• برای اعداد، از دو رقم قابل استفاده استفاده کنید مگر اینکه دقت بیشتری لازم باشد (2.08 ، نه 2.07856444).

• هرگز از درصد برای نمونه های بسیار کوچک استفاده نکنید، به عنوان مثال ، "یک از دو" نباید 50٪ جایگزین شود.

مرحله 4: بحث را بنویسید

در اینجا شما باید به معنای نتایج پاسخ دهید. احتمالاً ساده ترین بخش برای نوشتن و سخت ترین بخش برای درست انجام دادن آن است. به این دلیل که مهمترین بخش مقاله شماست. در اینجا فرصت ارائه داده های خود را دارید. توجه داشته باشید که تعداد زیادی از مقالات علمی بخاطر بحث ضعیف، ریجکت میشوند. شما باید بحث مربوط به نتایج را انجام دهید، اما نتایج را تکرار نکنید. در اینجا شما باید نتایج منتشر شده توسط همکاران خود را با نتایج بدست آمده خود مقایسه کنید (با استفاده از برخی از منابع موجود در مقدمه). هرگز برای درست نشان دادن کار خود نتایج پژوهش های دیگران را نادیده نگیرید، به نوبه خود، باید با آن مقابله کنید و خواننده را متقاعد کنید که نتایج شما از سایرین بهتر و دقیق تر است.

نکات زیر را در نظر بگیرید:

1. از جملاتی فراتر از آنچه در نتایج بیان کرده اید و قابل پشتیبانی نیستند، خودداری کنید.

2. از عبارات غیرمعین مانند "درجه حرارت بالاتر" ، "با سرعت پایین" ، "بسیار قابل توجه" خودداری کنید. توصیف های کمی همیشه ترجیح داده می شوند (به ترتیب 35 درجه سانتی گراد ، 0.5 درصد ، p <0.001).

3- از معرفی ناگهانی اصطلاحات یا ایده های جدید خودداری کنید. شما باید در مقدمه همه چیز را ارائه دهید تا در اینجا با نتایج خود روبرو شوید.

4- حدس و گمان در مورد تعابیر احتمالی مجاز است، اما ریشه آنها باید بیشتر پایه علمی داشته باشد نه تصورات خود نویسنده. برای دستیابی به تفسیرهای خوب، به موارد زیر فکر کنید:

• چگونه این نتایج با سوال اصلی یا اهداف مشخص شده در بخش مقدمه ارتباط دارند؟

• آیا داده ها از فرضیه شما پشتیبانی می کنند؟

• آیا نتایج شما با آنچه محققان دیگر گزارش داده اند سازگار است؟

• درباره نقاط ضعف و اختلافات بحث کنید. اگر نتایج شما غیر منتظره بود، سعی کنید دلیل آن را توضیح دهید.

• آیا روش دیگری برای تفسیر نتایج شما وجود دارد؟

• چه تحقیق دیگری برای پاسخ به سوالات مطرح شده توسط نتایج شما لازم است؟

• بدون اغراق چیزهای جدید را توضیح دهید.

5. بازنگری در نتایج و بحث فقط کار روی کاغذ نیست. ممکن است لازم باشد آزمایشات، استخراج یا شبیه سازی بیشتری هم انجام دهید. گاهی اوقات نمی توانید ایده خود را با کلمات روشن کنید زیرا برخی از موارد مهم به طور اساسی مطالعه نشده اند!!

مرحله 5: یک نتیجه گیری روشن بنویسید.

این بخش نشان می دهد که چگونه کار از اولین سطوح دانش اولیه بسمت بالاتر پیشرفت می کند. در برخی از مجلات، این یک بخش جداگانه است. در برخی دیگر، آخرین پاراگراف بخش بحث است. به هر حال، بدون بخش نتیجه گیری، داوران و خوانندگان نمیتوانند قضاوت درستی درباره کار شما و اینکه آیا شایسته چاپ در ژورنال علمی انتخابی است را انجام دهند. یک خطای معمول در این بخش، تکرار چکیده مقاله، یا فقط ذکر نتایج آزمایشی است. اظهارات بی اهمیت نتایج شما در این بخش برای داوران قابل قبول نیست. شما باید در این بخش توجیه علمی روشنی برای کار خود ارائه دهید و در صورت لزوم موارد استفاده و افزودنی را نشان دهید. علاوه بر این، می توانید آزمایش های دیگری پیشنهاد کرده و به مواردی که در حال انجام هستند اشاره کنید. شما می توانید در رابطه با اهداف مندرج در مقدمه، نتیجه گیری های جهانی و خاص انجام شده اشاره کنید.

مرحله ششم: مقدمه ای جذاب بنویسید

این فرصت شماست تا خوانندگان را متقاعد کنید که به روشنی درک کنند چرا کار شما مفید است. مقدمه خوب باید به سوالات زیر پاسخ دهد:

• چه مشکلی باید حل شود؟

• آیا راه حل های موجود مشکل را حل میکند؟

• در این شرایط کدام راه حل بهترین است؟

• محدودیت های اجرایی اصلی آن چیست؟

• به چه چیزی آرزو دارید برسید (هدف)؟

سردبیران دوست دارند ببینند که شما دیدگاهی مطابق با ماهیت مجله ارائه داده اید. شما باید با استناد به چند اثر اصلی و مهم، از جمله مقالات جدید النشر، عمده انتشارات علمی را که اساس کار شما است، معرفی کنید. با این حال، سردبیران از استفاده نامناسب از منابع غیر مرتبط با کار  و دستاوردهای شما متنفر هستند و این باعث میشود آنها فکر کنند شما هدفی اشتباه را انتخاب کرده اید. در اینجا چند نکته مهم به درد شما خواهد خورد:

• هرگز کلمات بیش از حد لازم را به کار نبرید (مختصر و دقیق). توضیحات اضافی و معرفی طولانی، خوانندگان را در مورد کیفت مقاله شما به شک خواهند انداخت.

• همه ما می دانیم که شما مشتاق ارائه داده های جدید خود هستید. اما فراموش نکنید که در ابتدا باید تصویری مناسب و کلی ارائه دهید.

• مقدمه باید از دیدگاهی بزرگ به نقطه نظر خاص بست یابد و خوانندگان را به اهداف اصلی شما راهنمایی کند.

• هدف مقاله و استراتژی پژوهشی اتخاذ شده برای پاسخ به سوال را بیان کنید، اما مقدمه را با نتایج، بحث و نتیجه گیری مخلوط نکنید. همیشه آنها را جدا نگه دارید تا اطمینان حاصل کنید که مقاله از یک قسمت به قسمت دیگر جریان دارد.

• فرضیه ها و اهداف باید در پایان مقدمه به وضوح ذکر شوند.

مرحله 7: چکیده را بنویسید.

خلاصه مقاله به خوانندگان احتمالی می گوید که شما چه کاری انجام داده اید و یافته های مهم تحقیق شما چه بوده است. این بخش به همراه عنوان کار، تبلیغات مقاله شما هستند و باعث میشوند خوانندگان بدون خواندن کل مقاله، آن را جالب و آسان درک کنند. در این بخش، از اصطلاحات اختصاری و منابع غیر مرتبط جدا خودداری کنید. چکیده مقاله شما باید دقیق باشد و از کلماتی که معنی دقیق تحقیق شما را بیان می کنند استفاده شود. چکیده یک مقاله شرح مختصری از چشم انداز و هدف مقاله شماست و این نکته بسیار مهم است که چکیده شرح کوتاهی از تفسیر و نتیجه گیری،  ارائه می دهد. حتما در هنگام نوشتن چکیده به بخش  "راهنمای نویسندگان" مجله انتخابی دقت کنید، اما به طور معمول این بخش 250 کلمه دارد. در اینجا یک مثال از یک چکیده بیان میکنیم.

به طور خلاصه ، دو مورد ضروری است. در اینجا مثالی از مقاله ای است که من در شاخص های زیست محیطی به طور مشترک تألیف کردم:

1. چه کاری انجام شده است؟ "در سالهای اخیر ، چندین شاخص بیوتیک اعماق دریا پیشنهاد شده است که به عنوان شاخص های اکولوژیکی در آب های رودخانه ای و ساحلی استفاده می شود. یکی از این شاخص ها ، AMBI (AZTI Marine Biotic Index) برای ایجاد کیفیت اکولوژیکی سواحل اروپا طراحی شده است. همچنین برای تعیین وضعیت کیفیت اکولوژیکی در چارچوب دستورالعمل آب اروپا استفاده شده است. در این سهم، 38 برنامه مختلف از جمله شش نوع موردی جدید (فرآیندهای هیپوکسی، استخراج شن و ماسه، اثرات سکوهای نفتی، کارهای مهندسی، لایروبی و آبزی پروری ماهی) ارائه می شود."

2. یافته های اصلی چیست؟ "نتایج به واکنش مجموعه اعماق دریا به منابع مختلف آشفتگی با روشی ساده را بیان میکند، این جوامع به عنوان شاخص های اکولوژیکی "سلامتی" سیستم عمل می کنند، که به وضوح شیب مرتبط با اختلال را نشان می دهد."

تصویر
 

مرحله 8: یک عنوان مختصر و توصیفی بنویسید.

عنوان باید توضیح دهد که مقاله به طور گسترده در مورد چیست. این اولین فرصت (و احتمالاً تنها فرصت) شما برای جلب توجه خواننده است. به این ترتیب به یاد داشته باشید که اولین خوانندگان ویراستار و داوران هستند. همچنین، خوانندگان، نویسندگان بالقوه ای هستند که به مقاله شما استناد می کنند، بنابراین اولین برداشت بسیار مهم است. این قدم را با  قدرت بردارید! در نظر داشته باشید همه ما تحت تأثیر انتشار مقالات زیادی قرار گرفته ایم و خوانندگان وقت ندارند همه تولیدات علمی را بخوانند. آنها باید انتخاب کنند و این انتخاب اغلب بواسطه عنوان مقاله حاصل می شود. داوران مجلات نیز بررسی می کنند که آیا عنوان مقاله، یک عناون خاص است و آیا هدف کلی مقاله را میرساند!؟ سردبیران از عناوینی که این ویژگی را ندارند یا نمی توانند موضوع را به اندازه کافی بازنمایی کنند خوششان نمیآید. از این رو، عنوان را آموزنده و مختصر (واضح ، توصیفی و نه خیلی طولانی) بنویسید. در صورت امکان باید از اصطلاحات فنی و اختصارات خودداری کنید. این به این دلیل است که شما باید مخاطبان مقاله خود را تا حد امکان جذب کنید. کمی وقت بگذارید تا به عنوان بیندیشید و با همفکری اساتید خود، تصمیم نهایی را بگیرید. در ادامه می توانید چند نمونه از عناوین اصلی و نحوه تغییر آنها را پس از بررسی و نظرات درباره آنها را مشاهده کنید:

مثال 1

• عنوان اصلی: مشاهدات اولیه در مورد تأثیر شوری بر توزیع مجموع اعماق دریا در یک سیستم مستقل در دریای شمال

• عنوان اصلاح شده: اثر شوری بر توزیع اعماق دریا در سیستم مستقل (دریای شمال)

• نظرات: عنوان طولانی باعث پرت شدن توجه خوانندگان می شود. همه اضافه کاری ها مانند "مطالعات" ، "ماهیت" و غیره را حذف کنید. هرگز عباراتی مانند "مقدماتی" را استفاده نکنید. دقیق باش.

مثال 2

• عنوان اصلی: اثر آنتی بیوتیک ها بر روی باکتری ها

• عنوان اصلاح شده: مهار رشد مایکوباکتریوم سل توسط استرپتومایسین

• نظرات: عناوین باید خاص باشند. به جمله"چگونه این عنوان را جستجو می کنم" هنگام نوشتن عنوان، فکر کنید.

مثال 3

• عنوان اصلی: ساخت نانو الیاف کواکسیال کربن / CdS با نمایش خواص نوری و الکتریکی از طریق کربن الکتروپینینگ

• عنوان اصلاح شده: چرخش الكترونیكی نانو الیاف كواکسیال کربن / CdS با خواص نوری و الکتریکی

• نظرات: "همه مواد دارای خواص مختلف هستند. عنوان شما باید خاص باشد، در غیر این صورت چه لزومی به نوشتن مقاله علمی است. مقاله علمی اگر منحصر بفرد نباشد باید در روزنامه چاپ شود نه در ژورنال علمی!!

مرحله 9: کلمات کلیدی را برای نمایه سازی انتخاب کنید.

از کلمات کلیدی برای نمایه سازی مقاله شما استفاده می شود. آنها برچسب نسخه خطی شما هستند. این درست است که اکنون از کلمات کلیدی کمتر توسط مجلات استفاده می شود (شما می توانید کل متن را جستجو کنید) با این حال، با جستجوی کلمات کلیدی، میتوانید موضوعات و فیلد تخصصی خود را راحتتر پیدا کنید. مجدداً، بخش راهنمای نویسندگان مجله انتخابی را بررسی کرده و به تعداد کلمات کلیدی پذیرفته شده ویژه نگاهی بیندازید.

مرحله 10: بخش تقدیر و تشکر را بنویسید.

در اینجا می توانید از افرادی که در مسیر نوشتن مقاله به شما کمک کردند تشکر کنید، برای مثال شما می توانید از شخص حقیقی یا یک شرکت بواسطه تامین منابع مالی پژوهش تشکر نمائید.

مرحله یازدهم: منابع را بنویسید.

به طور معمول ، در منابع بیش از هر قسمت دیگری از مقاله اشتباه صورت میگیرد. برای جلوگیری از این اشتباهات، باید نحوه نوشتن درست منابع و روش های ارجاع دهی را بلد باشید. در متن، شما باید به کلیه انتشارات علمی که کار شما بر اساس آن انجام شده، استناد کنید. مقالات و کتاب هایی که هنوز چاپ نشده اند استناد نکنید. می توانید از هر نرم افزاری مانند EndNote یا مندلی برای قالب بندی و قرار دادن منابع خود در مقاله استفاده کنید. اکنون اکثر مجلات امکان بارگیری قالب منابع را دارند و به شما این امکان را می دهند تا آن را به صورت خودکار تغییر دهید. لیست مراجع و استناد در متن را کاملاً با سبکی که در راهنمای نویسندگان آورده شده مطابقت دهید.

موسسه آذرگان

موسسه آذرگان فعالیت خود را با اجماع دانشجویان و محققان نخبه کشور ، از سال 91 آغاز کرده و در زمینه های پذیرش و چاپ مقاله ، چاپ کتاب ، ترجمه تخصصی ، تبدیل پایان نامه به کتاب و ... به ارائه خدمات میپردازد. اگر شما قصد ارسال مقاله به کنفرانس های داخلی را دارید، ما میتوانیم مقالات شما را به صورت دقیق فرمت بندی، سابمیت و پیگیری کنیم و در طول این مسیر همراه و همیار شما باشیم. همچنین در صورت نداشتن مقاله میتوانیم از پایان نامه خود شما مقاله یا مقالاتی را استخراج و به کنفرانس های داخلی ارسال کنیم.

خدمات موسسه آذرگان

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق ایمیل یا شماره تماس درج شده با کارشناسان موسسه تماس بگیرید. همچنین میتوانید برای ثبت سفارش خود کلیک فرمائید.


لطفا ما را در اینستاگرام همراهی کنید...


 
تصویر
 
اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه
ثبت سفارش آنلاین
ثبت سفارش واریز هزینه های دلاری

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش تبدیل پایان نامه به کتاب

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش استخراج مقاله از پایان نامه

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش بروز رسانی منابع

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش پارافرایز مقاله و کتاب

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش چاپ کتاب

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش چاپ مقاله

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش ترجمه تخصصی

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش ویرایش مقاله

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.