آیین نامه اعتبار پژوهشی grant-دانشگاه علم و صنعت

152 بازدید
0 دیدگاه
آیین نامه اعتبار پژوهشی grant-دانشگاه علم و صنعت
آيين نامه نحوه تخصيص امتياز اعتبارات پژوهشي توسط شوراي پژوهش دانشگاه علم و صنعت برای دانشجویان این دانشگاه تدوین شده است.
یکشنبه ، 20 خرداد 1397

ماده 1: اهداف

الف) بهبود رتبه علمی دانشگاه

ب) ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی

ج) تسریع در روند اجرای فعالیت های پژوهشی

د) افزایش میزان بهره­وری و استفاده بهینه از منابع مالی دانشگاه.

ه ) حمایت از اعضای هیأت علمی فعال در امور پژوهشی و فناوری.

ماده 2: ضوابط و مقررات کلی

2-1- در کلیه فعالیت­های پژوهشی صورت گرفته، در صورت ذکر آدرس دانشگاه خوارزمی به عنوان محل انجام فعالیت، امتیاز تعلق می­گیرد.

2-2- اعضای هیأت علمی جدید در دو سال اول استخدام از 10 امتیاز پژوهانه اعطایی دانشگاه برخوردار می­شوند.

تبصره: اعضای هیأت علمی مربی که به درجه استادیاری ارتقا می­یابند و اعضای هیأت علمی منتقل شده از دانشگاه­های دیگر نیز از امتیاز ماده 2-2 برخوردار می­شوند.

2-3- امتیاز مقالات و کتاب­هایی که نام نویسندگان در آن­ها به ترتیب حروف الفبا نوشته شده باشد و همچنین مشارکت در تألیف فرهنگ­نامه­ها، مجموع ضرایب ، طبق جدول ارتقاء براساس تعداد نویسندگان، به تساوی بین آنها توزیع خواهد شد.

2-4- نحوه محاسبه امتیاز فعالیت­های پژوهشی موضوع این آیین­نامه باتوجه به تعداد مؤلفان و براساس ضریب امتیازات آیین­نامه ارتقاء (جدول زیر) صورت خواهد گرفت.

ستون (1)

ستون (2)

ستون (3)

تعداد همکاران

سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه

مجموع ضرایب

اول

بقیه همکاران

1

100%

----------

------------

2

90%

%60

150%

3

80%

50%

180%

4

70%

40%

190%

5

60%

30%

180%

6 و بالاتر

50%

25%≥

175%

2-5- به مقالات چاپ شده در مجلات نامعتبر موجود در لیست سیاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امتیازی تعلق نگرفته و هزینه­ های چاپ چنین مقالاتی نیز قابل پرداخت نمی­باشد.

ماده 3: معیارهای تخصیص اعتبار پژوهانه (گرنت)

اعتبار پژوهانه اعضای هیأت علمی براساس مجموع امتیازات کسب شده از فعالیتهای مشروحه در جدول ذیل محاسبه می شود. 

فعالیت­های پژوهشی

بند

موضوع

حداکثر امتیاز در هر بند در هر سال

حداکثر امتیاز

3-1

چاپ مقالات در مجلات علمی

3-1-1

مقاله چاپ شده در مجلات نمایه شده در ISI (نمایه شده در Web of Science یا JCR)

IF/MIF2 + 5

(حداکثر10)

 

3-1-2

مقاله چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی (نمایه شده در SCOPUS و یا ISC)

IF/MIF 2 + 3

(حداکثر7)

20 + یک سوم امتیاز ISI

3-1-3

مقالات نمایه شده در سایر پایگاههای معتبر

2

3-2

مقالات همایش­ها (حداکثر دو مقاله در هر همایش)

3-2-1

مقاله علمی کامل در مجموعه مقالات همایش­های علمی بین­ المللی خارجی

2

6

3-2-2

مقاله علمی کامل در مجموعه مقالات همایش­های علمی بین­المللی داخلی

5/1

5/4

3-2-3

مقاله علمی کامل در مجموعه مقالات همایش­ های علمی داخلی

1

3

3-2-4

خلاصه مقاله در مجموعه مقالات

همایش­ های علمی بین ­المللی خارجی

سخنرانی 1

پوستر 75/0

3

3-2-5

خلاصه مقاله در مجموعه مقالات

همایش­های علمی بین ­المللی داخلی

سخنرانی 75/0

پوستر 5/0

25/2

3-2-6

خلاصه مقاله در مجموعه مقالات

همایش­ های علمی داخلی

سخنرانی 5/0

پوستر 25/0

5/1

تبصره 1: به منظور تشویق اعضای هیأت علمی رشته­ های علوم انسانی مقالات چاپ شده در مجلات معتبر ISI برای کلیه رشته­های علوم انسانی با ضریب 5/1 محاسبه می­شود.

تبصره 2: به ازای هر مقاله چاپ شده پر استناد (Highly Cited) در سایت  (web of science)WOS، 5 امتیاز علاوه بر امتیازهای قبل تعلق می­گیرد.

تبصره 3: به مقالات تحت عناوین مختلف (به جز مقالات کامل، Full paper) نظیر، Rapid Publication، Technical Note، Short Communication و Case report و یا هر عنوان دیگری که مقاله را از یک مقاله کامل متمایز می­سازد، تا 70% امتیاز مقاله کامل تعلق می­گیرد.

تبصره 4: به هر عضو هیات علمی در یک جلد از یک مجله تنها به یک مقاله و در یک سال تنها به دو مقاله امتیاز تعلق می گیرد.

تبصره 5: حداکثر امتیازات بند 3-2 ده امتیاز به اضافه 20% امتیازات مقاله ISI می­باشد.

تبصره 6: در یک همایش به بیش از دو مقاله امتیاز تعلق نمی­گیرد.

3-3

تألیف کتاب

3-3-1

تألیف کتاب (منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه)

15

 

3-3-2

تألیف کتاب (منتشر شده توسط ناشرین دانشگاهی)

10

 

3-3-3

تألیف کتاب سایر ناشرین

5

 

3-4

ترجمه کتاب

3-4-1

ترجمه کتاب (منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه)

10

(حداکثر 2 کتاب در سال)

3-4-2

ترجمه کتاب (منتشر شده توسط سایر ناشرین دانشگاهی)

7

(حداکثر 2 کتاب در سال)

3-4-3

ترجمه کتاب (توسط سایر ناشرین)

4

(حداکثر 2 کتاب در سال)

3-4-4

تدوین دستورالعمل استانداردها با ذکر نام دانشگاه و دارای شابک

1

5

تبصره 7: امتیاز کتاب بر مبنای تعداد صفحات یک کتاب به صورت متعارف حداقل 200 صفحه در نظر گرفته شده است.

3-5

ارائه نظریه جدید...(با ارائه مستندات و به تشخیص معاونت پژوهش و فناوری)

10

 

3-6

احراز کرسی نظریه­پردازی با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی

20

 

3-7

فعالیت های مرتبط با جامعه و صنعت  خاتمه یافته (از طریق دانشگاه)

3-7-1

اجرای قرارداد حمایت از پایان­نامه­های کارشناسی ارشد (دارای قرارداد حداقل 10 میلیون ریالی)

2

4

3-7-2

اجرای قرارداد حمایت از پایان­نامه­های دکتری (دارای قرارداد حداقل 30 میلیون ریالی)

4

8

3-7-3

به ازای هر ده میلیون ریال بالاسری حاصله از طرح­های تحقیقاتی خاتمه یافته برون­دانشگاهی (عقد قرارداد شده از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه)

2

30

برای طرح های بالای 5000000000 ریال 40

3-7-4

اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با مشکلات دانشگاه به سفارش دانشگاه

3

 

3-7-5

ثبت اختراع یا اکتشاف که به تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی رسیده باشد

3

 

3-7-6

سایر فعالیت­های فناوری (مربوط به گروه­های زبان، تربیت­بدنی، معارف و دانشگاه معماری و شهرسازی) به تشخیص معاونت پژوهش و فناوری

2

(حداکثر 5 مورد)

3-8

فعالیت­های پژوهشی – بین­المللی

3-8-1

تألیف کتاب (منتشر شده توسط ناشر یا دانشگاه معتبر بین­المللی)

20

 

3-8-2

تألیف یک فصل از کتاب (منتشر شده توسط ناشر یا دانشگاه معتبر بین­المللی)

5

 

3-8-3

چاپ مقاله مشترک با اساتید یا پژوهشگران خارج از کشور در مجلات نمایه شده در ISI (با ذکر نام دانشگاه­های دو طرف)

3

(علاوه بر امتیاز بند 2-1-1 این جدول)

 

3-8-4

چاپ مقاله مشترک با اساتید یا پژوهشگران خارج از کشور در مجلات علمی – پژوهشی (ISC) (با ذکر نام دانشگاه­های دو طرف)

2

(علاوه بر امتیاز بندهای 3-1-2 یا 3-1-3)

 

3-8-5

همکاری با همایش­ها و کارگاه­های آموزشی خارج از کشور (با ذکر نام دانشگاه)

ریاست همایش 10

مدیرپانل 5

دبیر کمیته علمی 7

عضو کمیته علمی 3

 

3-8-6

سخنرانی کلیدی در دانشگاه­ها یا مجامع علمی خارج از کشور (با ذکر نام دانشگاه)

7

 

3-8-7

همکاری با انجمن­های علمی بین­المللی

(برای یک بار در یک دوره)

رئیس 10

عضو هیأت مدیره 7

عضو گروه­های تخصصی 3

 

3-9

فعالیت­های صنعتی – بین­المللی

3-9-1

ثبت اختراع، اکتشاف یا نوآوری ثبت شده در مؤسسات معتبر خارج از کشور

10

 

3-9-2

اجرا یا مشارکت در اجرای قراردادهای تحقیقاتی مشترک با خارج از کشور (از طریق دانشگاه)

5 امتیاز به ازای هر 1000 دلار (وصولی دانشگاه)

30

3-9-3

همکاری در کمیته­های تدوین استانداردهای بین­المللی

رئیس کمیته 10

عضو کمیته 5

10

3-10

فعالیت­های آموزشی – بین­المللی

3-10-1

استاد راهنمای رساله یا پایان­نامه در دانشگاه­های معتبر خارج از کشور

کارشناسی ارشد 4

دکتری 7

 

3-10-2

استاد مشاور رساله یا پایان نامه در دانشگاه­های معتبر خارج از کشور

کارشناسی ارشد 2

دکتری 5/3

 

3-10-3

داوری رساله یا پایان­نامه یا پرونده ارتقاء در دانشگاه­های معتبر خارج از کشور

3

 

3-10-4

تدریس واحد درسی در دانشگاه­های خارج از کشور (از طریق دانشگاه)

هر واحد درسی 5 امتیاز

20

3-10-5

همکاری منجر به انجام فعالیت­ بین­المللی دانشگاه

3

 

3-10-6

همکاری در جذب و پذیرش دانشجوی غیرایرانی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

کارشناسی ارشد 1

دکتری 3

6

3-11

کسب مقام علمی

3-11-1

گرفتن جایزه جشنواره­های بین­المللی داخلی و خارجی (خوارزمی، رازی، فارابی و ...)

10 (متناسب با رتبه کسب شده)

 

3-11-2

جایزه­های ویژه بر مبنای اعلام مراکز استنادهای بین­المللی نظیر ISI و SCOPUS و ...

10

 

3-11-3

به ازای یک رتبه ارتقای H-index نسبت به سال قبل

10

 

 

ماده 4: نحوه هزینه کرد پژوهانه

4-1- پیشنهاد و اجرای طرح تحقیقاتی در چارچوب آیین­ نامه طرح­های تحقیقاتی دانشگاه

4-2- پرداخت هزینه چاپ مقالات منتشره در مجلات معتبر نمایه شده

4-3-پرداخت بلیط رفت و برگشت عضو هیأت علمی با وضعیت استخدامی رسمی یا پیمانی که براساس پذیرش رسمی و موافقت هیأت رئیسه دانشگاه جهت گذراندن دوره­های تحقیقاتی کوتاه ­مدت یا شرکت در کارگاه­های تخصصی در طول فصل تابستان (حداکثر سه ماهه) به خارج از کشور اعزام می­گردد، مشروط به اینکه عضو هیأت علمی مأمور، در خلال این دوره، از مأموریت دانشگاهی برای شرکت و ارائه مقاله در مجامع بین­ المللی استفاده نکند.

4-4- پرداخت بلیط رفت و برگشت ، حق ثبت نام ، بیمه ، ارز روزانه به نرخ دولتی مطابق آیین نامه تا سقف تعیین شده توسط معاونت پژوهشی

4-5- پرداخت هزینه­ های شرکت اعضای هیأت علمی در همایش­های علمی و کارگاه­های آموزشی داخل کشور به شرط شرکت و ارائه مقاله یا کارگاه (شامل بلیط رفت و برگشت و هزینه ثبت­ نام و اقامت)

4-6- خرید تجهیزات آزمایشگاهی (اموالی) و مواد مصرفی آزمایشگاهی (غیراموالی)

تبصره 8: هزینه ­های خرید مواد مصرفی غیرآزمایشگاهی مانند لوازم­ التحریر و امثال هم از محل اعتبار پژوهانه قابل پرداخت نمی­باشد.

تبصره 9: اعضای هیأت علمی شاغل می­توانند تا سقف 25،000،000 ریال از گرنت خود را برای خرید یک دستگاه رایانه یا لپ تاب و یا تبلت  اختصاص دهند. این خرید  در یک دوره زمانی پنج ساله، فقط برای یکبار امکان­پذیر است.

تبصره 10: اعضای هیات علمی شاغل می توانند تا سقف 10،000،000 ریال برای خرید لوازم جانبی کامپیوتر (پرینتر، اسکنر، هارد، رابط لب تاب) از محل اعتبار گرنت اختصاص دهند. این خرید  در یک دوره زمانی پنج ساله، فقط برای یکبار امکان­پذیر است.

4-7- خرید خدمات آزمایشگاهی و داده های پژوهشی از مراجع تولید آمار واطلاعات

4-8- پرداخت هزینه های عضویت در مجامع علمی داخلی و خارجی معتبر

4-9- هزینه خریدکتب ( به شرط آنکه در اختیار کتابخانه های اقماری دانشگاه قرار گیرد)، نشریات و نرم افزارهای تخصصی تحقیقاتی و هزینه ثبت اختراع

5-3- مستندات موردنیاز جهت ارائه برای بررسی و امتیازدهی به تفکیک نوع فعالیت عبارتند از:

  • صفحه اول و آخر مقاله (با مشخصات تاریخ چاپ، عنوان مجله، شماره صفحه)، تصویر جلد مجله
  • اصل کتاب منتشر شده
  • صفحه اول و آخر مقاله یا صفحه خلاصه مقاله با مشخصات تاریخ چاپ، مشخصات کنفرانس
  • صفحه اول گزارش نهایی طرح تحقیقاتی به همراه گواهی اتمام طرح برای طرح های خاتمه یافته درون دانشگاهی
  • صفحه اول گزارش نهایی طرح تحقیقاتی به همراه گواهی اتمام طرح و مبلغ بالاسری کسر شده از بابت طرح خاتمه یافته برون­ دانشگاهی از معاونت پژوهش و فناوری
  • تصویر گواهی ثبت اختراع و اکتشاف
  • مستندات مربوط به فعالیت ها و همکاری های بین المللی

ماده6- اعطای اعتبار ویژه بر اساس قرارداد تنظیم شده بین عضو هیات علمی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه انجام می شود.

تبصره11: در موارد خاص امتیاز دهی فعالیت با شورای پژوهشی دانشگاه است.

اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه
ثبت سفارش آنلاین
ثبت سفارش واریز هزینه های دلاری

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش تبدیل پایان نامه به کتاب

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش استخراج مقاله از پایان نامه

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش بروز رسانی منابع

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش پارافرایز مقاله و کتاب

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش چاپ کتاب

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش چاپ مقاله

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش ترجمه تخصصی

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش ویرایش مقاله

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.