آیین نامه ایجاد مراکز مجری آموزش های مهارتی علوم پزشکی بازنگری شد

95 بازدید
0 دیدگاه
آیین نامه ایجاد مراکز مجری آموزش های مهارتی علوم پزشکی بازنگری شد
محتوای دوره آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی کمک پرستاری و آیین نامه بازنگری شده تاسیس و بهره برداری مراکز مجری به تصویب مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی رسید.
یکشنبه ، 26 دی 1400

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین نشست کمیسیون مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی به صورت حضوری/ مجازی برگزار شد.

در این جلسه محتوای دوره آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی کمک پرستاری، آیین نامه بازنگری شده تاسیس و بهره برداری مراکز مجری و تقاضای تاسیس ٢ مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی مورد بررسی و تصویب اعضا قرار گرفت.

در این جلسه اصغری (دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی)، حسینی (دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی)، شکارچی ( معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی)، آئین محمدی (رئیس مرکز مطالعات و آموزش پزشکی)، ثبوتی (مدیرکل دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی)، سلطانی عربشاهی (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)، بختیاری (دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی)، نجومی (دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی) و قلی زاده (نماینده مدیر کل منابع انسانی) به صورت مجازی حضور داشتند.

همچنین دکتر کوهپایه زاده اصفهانی (دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی)، دکتر حاجتی (سرپرست مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی )، دکتر مهدی سروش ، دکتر امیر حسین اسکندری و دکتر آرمین شیروانی و خدابنده لو بصورت حضوری شرکت داشتند.

مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران مأموریت رهبری،‌ وظایف ستادی و اعتباربخشی نظام آموزش مهارتی و حرفه ای سلامت را برعهده دارد.

اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه
ثبت سفارش آنلاین
ثبت سفارش واریز هزینه های دلاری

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش تبدیل پایان نامه به کتاب

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش استخراج مقاله از پایان نامه

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش بروز رسانی منابع

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش پارافرایز مقاله و کتاب

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش چاپ کتاب

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش چاپ مقاله

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش ترجمه تخصصی

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

ثبت سفارش ویرایش مقاله

برای شروع مراحل انجام سفارش لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.