نحوه نوشتن بخش روش کار مقاله

انتشار 28 فروردین 1397
مطالعه 2 دقیقه

موسسه انتشارات آذرگان: بخش روش کار یکی از بخش های مهم در نگارش مقاله است و در واقع مسیر رسیدن به اهداف را به خواننده نشان می دهد.

نحوه نوشتن بخش روش کار مقاله

نحوه نوشتن بخش روش کار مقاله

روش کار یکی از بخش های مقاله است که باید توجه ویژه ای به آن شود. اگر شما هم جز کسانی هستید که تجربه ی ارسال مقاله را به ژورنالهای مختلف دارید، حتما متوجه شده اید که داوران ، نگاه ویژه ای به این بخش دارند. دلیل آن هم این است که اگر شما در این بخش اشتباهی کردید ، قابل جبران نیست.تصور کنید شما در تخمین حجم نمونه دچار اشتباه شده اید و این اشتباه تاثیر کلی روی آن فصل گذاشته است.حالا دیگر  اصلاح آن بسیار دشوار است.

پس از انکه بطور کلی به تشریح زیر بنایی پژوهش و بیان فرضیات در مقدمه پرداختید ، باید بطور دقیق و مو شکافانه به خوانندگان توضیح دهید که این تحقیق به چه روش هایی انجام شده است.تمام این ها در بخش " روش" مورد بحث قرار خواهد گرفت.در این قسمت به طور دقیق آزمایشها ، ویژگی آزمودنی ها ، مواد و دستگاه های استفاده شده به همات ترتیبی که در تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته ، تشریح میکنیم. تشریح و ارائه جزئیات باید طوری دقیق بیان شود که هر کس بعد از خواندن آن بتواند پژوهش شما را تکرار کند و در این کار جای سوالی نماند.نکته ی مهمی که در هنگام نگارش این بخش باید دانست این است که اعتبار نتایج تا حدود زیادی بستگی به انتخاب روش درست دارد.

بدنه ی اصلی بخش روش کار یا مواد و روش ها

1.روش تحقیق: از بین روش های مختلف باید به روش تحقیق مورد استفاده اشاره کنید. مثلا از بین روش های تحقیق میدانی ، تاریخی ، تحلی محتوا ، موردپژوهی و ... یکی را انتخاب کنید

2.جامعه آماری: باید درباره ی جامعه آماری به تفکیک جنس و سن و ... توضیحاتی را ارائه کنید

3.نمونه و روش های نمونه گیری: روش نمونه گیری ، مشخص کردن حجم نمونه به همراه دموگرافیک یا جمعیت شناختی  و ارائه افت احتمالی نمونه هاست.حتما در این بخش، از جداول و نمودار هایی برای درک بهتر میزان افت آزمودنی ها در هر مرحله از پژوهش ، استفاده شود.

4.ابزار های استفاده شده برای جمع آوری داده ها: زمانی که از بازار های استاندارد استفاده میشود  حتما به مشخصات آن ها اشاره شود.حتی میتوان به توضیح فرایند ساخت ابزار جدید نیز اشاره کرد.

5.روش های جمع آوری داده ها: باید به ترتیب تمام مراحلی را که در راستای جمع آوری اطلاعات انجام شده و همچنین چگونگی استفاده از این داده ها در تحقیق را بطور کامل شرح داد.

6.روش های تجزیه و تحلیل داده ها:اشاره به آزمون های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها.

نحوه نوشتن بخش روش کار مقاله

الف)بخش روش کار شامل سه قسمت :

1. شرکت کنندگان و بخش پژوهش
2. ابزار
3. روش های گرد آوری داده ها

ب) در بخش شرکت کنندگان و طرح پژوهش ،به هیچ عنوان نتیجه گیری نمیکنیم

پ) تمام مشخصات شرکت کنندگان ، با تعداد و ویژگی های آن ها را ذکر میکنیم.

ت) نحوه انتخاب آنها را به شکلی که شرکت کنندگان داوطلب مشخص شوند ، بیان میکنیم.

ث) به جزئیات شرکت کنندگان پرداخته و تا حد امکان به جنسیت ، تحصیلات و دامنه ی سنی آن ها میپردازیم

ج) برای جلوگیری از اریب انتخاب افراد ، تمام کنترل های صورت گرفته را بیان میکنیم

چ) اگر پژوهش آزمایشی باشد ، نحوه دستکاری متغیر مستقل و کنترل متغیر های مزاحم و اگر غیر آزمایشی باشد نحوه ی طبقه بندی و یا انتخاب گروه های شکل گرفته را شرح میدهیم.

ح) گزارش ابزارهای استفاده شده که شامل، مشاهده، پرسشنامه، مصاحبه، آزمون ها و مقیاس های درجه بندی میشوند. حتما شیوه ی نمره گذاری آنها و ویژگی های روانسنجی آن ها مورد بحث قرار گیرد.

ی) در قسمت مراحل اجرای آزمایش یا روش گرد آوری داده ها ، هر عملی که قبلا توصیف نشده و پژوهشگران برای تکرار تحقیق به آن نیاز دارند ، حتما آورده شود.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
(امتیاز 0 توسط 0 نفر)
  ارسال به دوستان:

پرسش ها و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
چاپ مقاله
اطلاعات بیشتر
استخراج مقاله
اطلاعات بیشتر
پارافریز تخصصی
ثبت سفارش
فرمت بندی مقاله
ثبت سفارش
ترجمه تخصصی
ثبت سفارش
ویراستاری تخصصی
ثبت سفارش
ترجمه مولتی‌مدیا
ثبت سفارش
گویندگی
ثبت سفارش
ترجمه همزمان
ثبت سفارش
تولید محتوا
ثبت سفارش