چگونه بخش "نتایج" مقاله را بنویسیم؟

انتشار 23 تیر 1400
مطالعه 11 دقیقه

یکی از بخش های مهم در پروسه نگارش مقالات علمی، نحوه نوشتن بخش "نتایج" است. در این مطلب میخواهیم بدانیم چگونه بخش "نتایج" مقاله را بنویسیم؟

چگونه بخش "نتایج" مقاله را بنویسیم؟

نگارش و چاپ مقالات علمی، یکی از بهترین راه های ثبت و نشر یافته ها جدید علمی است که برای نویسنده خود امتیازات فراوانی بهمراه دارد. معمولا کسانی که تجربه چاپ چند مقاله علمی دارند، بخوبی با پروسه نگارش و چاپ مقاله آشنا هستند، اما برخی افرادی که تجربه کمتری دارند، شاید در بخش نگارش مشکلاتی داشته باشند. همانطور که میدانید، یکی از بخش های مهم هر مقاله علمی، بخش نتایج آن است. در این مطلب میخواهیم در مورد نحوه نگارش بخش "نتایج مقاله" صحبت کنیم.

بخش نتایج چیست و چه کاری انجام می دهد؟

بخش نتایج یک مقاله تحقیقاتی علمی نشان دهنده یافته های اصلی یک مطالعه است که از روش های استفاده شده برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات صحبت می کند. در این بخش یافته ها به ترتیب، منطقی و بدون تعصب و تفسیر نویسنده ارائه می شود و خواننده را برای تفسیر و ارزیابی بعدی در بخش بحث آماده می کند. هدف اصلی بخش نتایج، تجزیه داده ها به جملاتی است که اهمیت آنها را برای سوال تحقیق نشان می دهد. بخش نتایج در اکثر مقالات علمی سومین بخش از یک مقاله علمی است. نتایج از ارائه روشها و مطالب پیروی می کند و قبل از بخش بحث ارائه می شود (اگرچه نتایج و بحث در بسیاری از مجلات با هم ارائه شده است). در بخش نتایج، به سوال اساسی "چه چیزی در تحقیقات خود پیدا کردید؟" ، باید پاسخ بدهید.

تصویر
 

چه چیزی در  بخش نتایج باید گنجانده شود؟

بخش نتایج باید شامل یافته های مطالعه شما باشد. یافته ها شامل موارد زیر است:

  • داده های ارائه شده در جداول، نمودارها ، شکل ها (ممکن است در متن تحقیق یا در صفحه ای جداگانه قرار گیرد)

  • تجزیه و تحلیل متنی این داده ها که معنای آن را در قالب جمله توضیح می دهد

  • گزارش در مورد جمع آوری داده ها

  • داده های مربوط به سوال (های) تحقیق اصلی

  • یافته های ثانویه (نتایج ثانویه، تجزیه و تحلیل زیرگروه ها و غیره)

اگر دامنه مطالعه گسترده باشد یا متغیرهای زیادی داشته باشد یا اگر روش مورد استفاده طیف وسیعی از نتایج مختلف را به همراه داشته باشد، نویسنده باید فقط آن نتایج را بیان کند که بیشترین ارتباط را با سوال تحقیق بیان شده در بخش مقدمه دارند. به عنوان یک قاعده کلی، هر اطلاعاتی که یافته های مستقیم یا نتیجه مطالعه را ارائه نکند باید از این بخش خارج شود؛ مگر اینکه نشریه از نویسنده بخواهید نتایج و گفتگوها را با هم بگنجاند، توضیحات و تفسیر این نتایج باید از نتایج حذف شود.

نتایج چگونه سازماندهی می شوند؟

بهترین راه برای سازماندهی بخش نتایج "روش منطقی" است. روش منطقی و واضح برای سازماندهی نتایج، ارائه آنها در کنار سوالات تحقیق است. نوع داده ای را ارائه دهید که به آن سوال تحقیق پرداخته اید.

بیایید با یک مثال ادامه دهیم. سوال تحقیق شما براساس یک نظرسنجی انجام شده است:

"نظر بیماران بالای 55 سال در بیمارستان در مورد مراقبت های بعد از عمل چیست؟"

این سوال در واقع می تواند به عنوان یک عنوان در مقاله شما نشان داده شود، اگرچه ممکن است به جای یک سوال به عنوان بیانیه ارائه شود:

"شکل 1: نگرش نسبت به مراقبت های بعد از عمل در بیماران بالای 55 سال."

ابتدا نتایجی را ارائه دهید که به این سوال تحقیق خاص پاسخ می دهند. در این مورد، شاید جدولی باشد که داده های یک نظرسنجی را نشان می دهد. جداول دیگر ممکن است شامل انحراف معیار، احتمال، ماتریس و غیره باشد. به دنبال این، یک تحلیل محتوا از یک انتهای طیف نظرسنجی یا جدول داده ارائه دهید. در مثال ما، با استفاده از عبارات توصیفی با پاسخ مثبت نظرسنجی در مورد مراقبت های بعد از عمل شروع کنید. مثلا: 65٪ بیماران بالای 55 سال به سوال" آیا از مراقبت های بعد از عمل بیمارستان خود راضی هستید؟ "پاسخ مثبت دادند (شکل 2). داده های دیگری مانند تعداد فرکانس، زیر گروه ها و نقل قول های غنی را برای هر دسته اضافه کنید. مقدار توصیف متنی مورد استفاده بستگی به میزان تفسیر لازم از ارقام و تعداد نمونه هایی که خواننده برای خواندن اهمیت این یافته ها نیاز دارد، بستگی دارد. در مرحله بعد، تجزیه و تحلیل محتوای قسمت دیگری از طیف همین سوال تحقیقاتی، شاید پاسخ های منفی یا خنثی به نظر سنجی را ارائه دهید. برای مثال: "همانطور که شکل 1 نشان می دهد، 15 نفر از 60 بیمار در گروه A به سوال 2 پاسخ منفی دادند." بعد از اینکه داده ها را در یک شکل ارزیابی کردید و آنها را به اندازه کافی توضیح دادید ، به سوال تحقیق بعدی خود بروید. مثلا: "چگونه رضایت بیمار با راه کارهای انجام شده در بیمارستان در بخش مراقبت های ویژه مطابقت دارد؟"

تصویر
 

ارجاع به جداول و ارقام

از آنجا که داده های مهم حاصل از مطالعه شما، جداول و ارقام اجزای اصلی بخش نتایج شما هستند؛ بنابراین، بسیار مهم است که بدانید چگونه این تصاویر را زیرنویس کنید و در متن بخش نتایج به آنها مراجعه کنید. مهمترین توصیه ای که می تواند در اینجا و همچنین در طول مقاله ارائه شود، بررسی نیازها و استانداردهای مجله ای است که کار خود را به آن ارسال می کنید. هر ژورنالی استانداردهای طراحی و طرح خاص خود را دارد. استفاده از مقالات یک ژورنال به شما ایده مناسب را برای ارائه جداول و تعداد آنها می دهد. صرف نظر از اینکه از چه قالبی استفاده می کنید، این ارقام باید به ترتیب ارجاع داده شده در قسمت نتایج قرار گیرند و تا حد امکان فهم و درک آنها آسان باشد. اگر متغیرهای متعددی در نظر گرفته شده باشد (در یک یا چند سوال تحقیق)، می تواند ایده خوبی باشد که این موارد را به شکل های جداگانه تقسیم کنید. متعاقباً، می توان این موارد را تحت عناوین و پاراگراف های جداگانه در متن ارجاع و تحلیل کرد. برای ایجاد زیرنویس، سوال تحقیق مورد نظر را در نظر بگیرید و آن را به یک عبارت تغییر دهید. به عنوان مثال، اگر یک سوال این باشد "شرکت کنندگان کدام رنگ را انتخاب کردند؟" عنوان ممکن است "انتخاب رنگ توسط گروه شرکت کننده" باشد. یا در مقاله تحقیقاتی ما، جایی که سوال این است "غلظت کادمیوم در قسمتهای مختلف پیاز پس از 14 روز چقدر است؟" زیرنویس این است: "شکل. 1 (a-c): میانگین غلظت Cd در (الف) پیاز ، (ب) برگ و (ج) ریشه های پیاز پس از 14 روز تعیین می شود."

مراحل تدوین بخش نتایج

از آنجا که هر مطالعه منحصر به فرد است، هنگام طراحی یک استراتژی برای ساختار و نوشتن بخشی از یک مقاله تحقیقاتی که یافته ها ارائه می شود، هیچ رویکرد واحدی وجود ندارد. محتوا و طرح این بخش با توجه به منطقه خاص تحقیق، طراحی مطالعه و روشهای خاص آن و رهنمودهای مجله هدف و ویراستاران آن تعیین خواهد شد. با این حال، مراحل زیر می تواند برای نوشتن نتایج بیشتر تحقیقات علمی مورد استفاده قرار گیرد و برای محققانی که تازه در تهیه نسخه خطی برای چاپ و یا نیاز به یادآوری نحوه ساخت بخش نتایج دارند ، ضروری است.

مرحله 1: با دستورالعمل هایی که مجله یا ناشر هدف به نویسندگان ارائه می دهد آشنا شوید و مقالات پژوهشی را که قبلا منتشر کرده است، به ویژه مقاله هایی که دارای موضوعات، روش ها یا نتایج مشابه مطالعه شما هستند، بخوانید.

• این رهنمودها به طور کلی الزامات خاصی را برای بخش نتایج یا یافته ها مشخص می کنند و مقالات منتشر شده نمونه های روشنی موفق را ارائه می دهند.

• محدودیت های طول بخش های محتوا را یادداشت کنید. به عنوان مثال، در حالی که بسیاری از مجلات درخواست به جدا بودن بخشهای نتایج و بحث دارند، اما برخی مجلات (برای مقالات پژوهشی کیفی) اغلب نتایج و بحث را یکجا درخواست میکنند.

• خواندن اهداف و دامنه در بخش "راهنمای نویسندگان" مجله و درک علایق خوانندگان آن در تهیه مقاله برای نوشتن بخش نتایج بسیار ارزشمند خواهد بود.

مرحله 2: نتایج تحقیق خود را در رابطه با نیازهای مجله در نظر بگیرید و نتایج خود را فهرست کنید.

• نتایج تجربی و سایر یافته هایی که مربوط به سوالات و اهداف تحقیق شما هستند، روی آنها تمرکز کنید (حتی اگر غیر منتظره باشند یا از ایده ها و فرضیه های شما پشتیبانی نکنند).

• یافته های خود را فهرست بندی کنید و برای ساده سازی و شفاف سازی گزارش خود آنها را نامگذاری کنید. این به شما کمک می کند هنگام نوشتن از جزئیات بیش از حد و پیرامونی خودداری کنید و به خواننده کمک کنید یافته های شما را بفهمد و به خاطر بسپارد. 

• تلاش کنید تا نتایج ساختارمند خواهیدی داشته باشید. شما می توانید ترتیب سوالات و فرضیه های تحقیق را با نتایج خود مطابقت دهید یا می توانید آنها را مطابق ترتیب ارائه شده در بخش روش ها مرتب کنید. یک ترتیب زمانی یا حتی یک سلسله مراتب اهمیت یا یک گروه بندی معنا دار از مضامین یا دسته های اصلی ممکن است مناسب باشد.

مرحله 3: شکل ها و جداول را برای ارائه و نشان دادن داده های خود طراحی کنید.

• جدول ها و شکل ها باید به ترتیب ذکر شده در متن اصلی مقاله شماره گذاری شوند.

• اطلاعات موجود در شکل باید نسبتاً قابل توضیح باشد (با کمک زیرنویس ها) و طراحی آنها باید شامل تعاریف و اطلاعات لازم برای خوانندگان برای درک یافته ها بدون خواندن تمام متن باشد.

• از جدول ها و شکل ها به عنوان یک نقطه کانونی استفاده کنید تا یک داستان روشن و آموزنده درباره تحقیقات خود بگویید و از تکرار اطلاعات خودداری کنید. اما به یاد داشته باشید که گرچه ارقام متن را روشن و تقویت می کنند، اما نمی توانند جایگزین آن شوند.

مرحله 4: با استفاده از یافته ها و ارقامی که سازماندهی کرده اید، قسمت نتایج خود را تهیه کنید.

• هدف برقراری ارتباط است و اطلاعات پیچیده تا حد ممکن واضح و دقیق باشد. عبارات و جملات دقیق و جمع و جور موثرترین هستند.

• در پاراگراف ابتدایی این بخش، سوالات تحقیق خود را مجدداً بیان کنید تا توجه خواننده را به آنچه نتایج نشان می دهند متمرکز کنید. همچنین ایجاد یک انتقال منطقی به تفسیر و بحثی که در پی آن خواهد آمد، ایده خوبی است که در پایان این بخش یافته های کلیدی را جمع بندی کنید.

• سعی کنید از افعال گذشته استفاده کنید، زیرا تحقیقات قبلاً انجام شده است و عامل معمولاً واضح است. این اطمینان می دهد که توضیحات شما نیز روشن و منطقی است.

• اطمینان حاصل کنید که اصطلاحات تخصصی که در اینجا استفاده کرده اید در قسمت مقدمه تعریف و روشن شده است.

مرحله 5: پیش نویس خود را مرور و ویرایش کنید تا نتایج را دقیقاً همانطور که می خواهید به خوانندگان خود گزارش دهد.

• دقت و سازگاری تمام داده ها و همچنین همه عناصر بصری موجود را دوباره بررسی کنید.

• پیش نویس خود را با صدای بلند بخوانید تا خطاهای زبان (املائی و گرامری) و عبارات نامفهوم را متوجه شوید.

• اطمینان حاصل کنید که نتایج شما به بهترین ترتیب برای تمرکز بر اهداف ارائه شده و خوانندگان را برای تفسیر، ارزیابی و توصیه ها در بخش بحث آماده می کند. ضمن پیش بینی بخشهای بحث و نتیجه گیری، به مقدمه و سابقه مقاله نگاهی بیندازید تا اطمینان حاصل کنید که ارائه نتایج شما سازگار و موثر است.

• به بخش نتایج خود نگاه کنید و ببینید آیا به هر روشی می توان آن را بهبود بخشید. شاید اساتید یا کارشناسان واجد شرایط بتوانند با دید بهتر، به شما کمک کنند.

به عنوان نمایشی از خروجی داده های مطالعه شما، بخش نتایج، اطلاعات اصلی را در مقاله تحقیقاتی شما ارائه می دهد و محققان دیگر با دقت کامل و با بررسی یافته های مهم مطالعه شما، تأثیر و اثربخشی مقاله شما را میسنجند و از آنها در یافته های جدید خود استفاده میکنند که برای شما این کار امتیازی بزرگ خواهد بود.

موسسه آذرگان

موسسه آذرگان فعالیت خود را با اجماع دانشجویان و محققان نخبه کشور ، از سال 91 آغاز کرده و در زمینه های پذیرش و چاپ مقاله ، چاپ کتاب ، ترجمه تخصصی ، تبدیل پایان نامه به کتاب و ... به ارائه خدمات میپردازد. همچنین این موسسه ، توانسته است به کمک محققان بنام کشور ، با رایزنی و تعامل مناسب با ژورنال ها و مجلات معتبر بین المللی در بخش چاپ مقاله، درصد پذیرش مقالات را تا حد زیادی تضمین کند و این نوید را به دانشجویان و اساتید گرانقدر بدهد که میتوانند در بخش چاپ مقاله، با خیال راحت مقالاتشان را با تضمین بالا به چاپ برسانند.

خدمات موسسه آذرگان

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق ایمیل یا شماره تماس درج شده با کارشناسان موسسه تماس بگیرید. همچنین میتوانید برای ثبت سفارش خود کلیک فرمائید.


لطفا ما را در اینستاگرام همراهی کنید...


تصویر
 
لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش ها و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
چاپ مقاله
اطلاعات بیشتر
استخراج مقاله
اطلاعات بیشتر
پارافریز تخصصی
ثبت سفارش
فرمت بندی مقاله
ثبت سفارش
ترجمه تخصصی
ثبت سفارش
ویراستاری تخصصی
ثبت سفارش
ترجمه مولتی‌مدیا
ثبت سفارش
گویندگی
ثبت سفارش
ترجمه همزمان
ثبت سفارش
تولید محتوا
ثبت سفارش