افیلیشن affiliation چیست؟

انتشار 27 فروردین 1397
مطالعه 2 دقیقه

موسسه انتشاراتی آذرگان: در کلمه به معنای وابستگی و در معنی ، وابستگی دانشگاهی یا سازمانی نویسنده است.

افیلیشن affiliation چیست؟

افیلیشن afilation چیست؟

همان طور که گفته شد افیلیشن (affiliation) به معنای وابستگی دانشگاهی یا سازمانی نویسنده مقاله است. نگارش افیلیشن در مقالات ، خوانندگان را از وابستگی های  سازمانی نویسندگان آگاه میکنند. یکی از نکات پر اهمیت در جامعه علمی ، افیلیشن دانشگاهی و درج صحیح آن است. یکی از نکات مهم که باید آن را بدانیم این است که افیلیشن به القاب سازمانی یا دانشگاهی مانند دکتر ، مهندس و مدیر ارتباط ندارد، بلکه به محل تحصیل یا فعالیت پژوهشی فرد مربوط است.

ممکن است برخی دانشگاه های عالی کشور برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی خود شکل مشخصی از افیلیشن را مشخص کنند. با این کار یک نوع هماهنگی کلی بین اساتید و دانشجویان آن دانشگاه بوجود می آید و در نتیجه امتیازات مقالات به حساب آن دانشگاه درج میشود. معمولا این دانشگاه ها افیلیشنی به غیر از آن فرم توصیه شده ، فرم دیگری را نمیپذیرند و در صورت نگارش در فرم دیگر ، نمره ای با دانشجو یا پژوهشگر اختصاص داده نمیشود.

در نگارش مقاله ، نحوه ی درج اسامی ، بر اساس میزان تلاش و مشارکت آن نویسندگان است و بر اساس عرف اخلاقی ، هر نویسنده ای که بیشترین سهم را در پژوهش و نگارش مقاله داشته باشد، اسم او اول نوشته میشود و به همین ترتیب با توجه به سهم مشارکت ، اسامی از بالا به پایین نوشته میشود. معمولا نفر اول 100درصد نمره و نفر دوم 90درصد و نفر سوم 80 و به همین ترتیب ، امتیازات تقسیم میشوند.

نحوه نگارش افیلیشن نویسندگان و نشانی آنها در مقالات علمی:

در زبان انگلیسی، همان طور که می دانید ، بر عکس زبان فارسی است. در زبان فارسی ما برای آدرس دهی به صورت : استان ، شهر ، خیابان ، کوچه و پلاک را به ترتیب استفاده میکنیم ولی در زبان انگلیسی از پلاک ، کوچه ، خیابان ، شهر و استان شروع میکنیم. در افیلیشن هم به این صورت استفاده میکنیم.
معمولا برای شروع افیلیشن، از گروه علمی فرد آغاز میکنیم، در مرحله دوم نام دانشکده و به ترتیب، نام دانشگاه استان و کشور را درج میکنیم. این روش برای نویسندگان بعدی نیز رایج است. معمولا افیلیشن هر نویسنده با نماد یا عدد شناسایی میشود.
زمانی که افیلیشن دو نویسنده یکسان باشد ، از درج مجدد آن پرهیز کرده و فقط آن نماد یکسان به آن نویسندگان اختصاص پیدا میکند. البته در این بین اگر گروه یا دانشکده ای وجود نداشته باشد، میتوان از درج آن صرف نظر کرد و ادامه ی افیلیشن را نوشت.
ممکن است وابستگی فرد دانشگاهی نبوده  و یا تمایل دارد از افیلیشن شرکت و یا موسسه دیگری استفاده کند.باید از کوچکترین جز آن اداره شروع کرده و به ترتیب نام شرکت ، استان و کشور را درج نماید.

نحوه نگارش افیلیشن مقاله مطابق با آیین نامه تشویق مقالات دانشگاه آزاداسلامی

.Department of …, Faculty of …, … Branch, Islamic Azad University, …, Iran
.Department of Civil Engineering, Faculty  of Engineering, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

نحوه نگارش افیلیشن مقاله مطابق با آیین نامه تشویق مقالات وزارت علوم

Department of …, Faculty of …, University of…., …, Iran.

.Department of  Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran 

نحوه نگارش افیلیشن مقاله مطابق با آیین نامه تشویق مقالات دانشگاه پیام نور

.Department of …, Faculty of …, Payam-e-Noor University of …., …, Iran

.Department of Business Management, Faculty of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش ها و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
چاپ مقاله
اطلاعات بیشتر
استخراج مقاله
اطلاعات بیشتر
پارافریز تخصصی
ثبت سفارش
فرمت بندی مقاله
ثبت سفارش
ترجمه تخصصی
ثبت سفارش
ویراستاری تخصصی
ثبت سفارش
ترجمه مولتی‌مدیا
ثبت سفارش
گویندگی
ثبت سفارش
ترجمه همزمان
ثبت سفارش
تولید محتوا
ثبت سفارش